on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu ...
 
 : O Firmie

 : Kontakt

 : Komunikaty

 : Wnioski do pobrania

 :
Przetargi 

    Otwarte

    Rozstrzygnięte

    Anulowane

Zapytania ofertowe

: Komentarze Przetarg: POPRAWA TREŚCI - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -

PHP-Nukedotyczy:
Żarki: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3800S ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z DW 789 LGOTA GÓRNA – LGOTA MOKRZESZ – KUŹNICA NOWA w km 1+915 - 2 +515, 3+050 – 3 + 950 i 4 + 150 – 4 + 650 oraz 1 + 400 – 1 + 915, 2 + 515 – 3 + 050 , 3+ 950 - 4 + 150, 4 + 650 – 4 + 850” Pełen tekst ogłoszenia

Poprawiona Informacja z otwarcia ofert dla ogłoszenia nr 305787 - 2016 z dnia 2016-09-07


Ogłoszenie 307028 - z dnia 2016-09-09 r.

Wysłany przez admin dnia 27-09-2016 o godz. 12:09:06 (7 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PHP-Nukedotyczy:
Żarki: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3800S ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z DW 789 LGOTA GÓRNA – LGOTA MOKRZESZ – KUŹNICA NOWA w km 1+915 - 2 +515, 3+050 – 3 + 950 i 4 + 150 – 4 + 650 oraz 1 + 400 – 1 + 915, 2 + 515 – 3 + 050 , 3+ 950 - 4 + 150, 4 + 650 – 4 + 850” Pełen tekst ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert dla ogłoszenia nr 305787 - 2016 z dnia 2016-09-07


Ogłoszenie 307028 - z dnia 2016-09-09 r.

Wysłany przez admin dnia 26-09-2016 o godz. 20:37:13 (15 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 OTWARTE: Ogłoszenie nr PZD/B/12/345/DP/SD/2016 z dnia 2016-09-26

PHP-Nukedotyczy :
„Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej „DR” - luzem z antyzbrylaczem - przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2016/2017 w całkowitej ilości do 400,00 Mg”

Wysłany przez admin dnia 26-09-2016 o godz. 20:07:19 (16 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1416 bajtów więcej | OTWARTE | Wynik: 0)

 Przetarg: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PHP-NukePełen tekst ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert dla ogłoszenia nr 305787 - 2016 z dnia 2016-09-07


Ogłoszenie nr 305787 - 2016 z dnia 2016-09-07

Wysłany przez admin dnia 22-09-2016 o godz. 19:46:11 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: WYJASNIENIA DO PYTAŃ - Ogłoszenie nr 307028 - 2016 z dnia 2016-09-09 r

PHP-Nukewyjaśnienia do złożonych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3800S ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z DW 789 LGOTA GÓRNA – LGOTA MOKRZESZ – KUŹNICA NOWA w km 1+915 - 2 +515, 3+050 – 3 + 950 i 4 + 150 – 4 + 650 oraz 1 + 400 – 1 + 915, 2 + 515 – 3 + 050 , 3+ 950 - 4 + 150, 4 + 650 – 4 + 850”.

Odpowiedzi na pytania . - dodane 21-09-2016

Ogłoszenie nr 307028 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.

Wysłany przez admin dnia 21-09-2016 o godz. 20:10:17 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 OTWARTE: Ogłoszenie nr 311207 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.

PHP-Nukedotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1712S Niegowa – Ogorzelnik, odcinek ul. Bankowa w miejscowości Niegowa.

Planuje się dofinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w ramach dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

Wysłany przez admin dnia 21-09-2016 o godz. 19:58:59 (76 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1855 bajtów więcej | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: Ogłoszenie nr 309586 - 2016 z dnia 2016-09-16 r.

PHP-Nukedotyczy przetargu nieograniczonego pn.
„Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP nr 1016 S relacji gr. z powiatem częstochowskim - Bystrzanowice - Mzurów - skrzyż. z DP 1015 S - Niegowa - skrzyż. z DW nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie posesji nr 41”

Wysłany przez admin dnia 16-09-2016 o godz. 22:34:41 (113 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1616 bajtów więcej | OTWARTE | Wynik: 0)

 Przetarg: Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

PHP-Nukezawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.
„Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP nr 1016 S relacji gr. z powiatem częstochowskim - Bystrzanowice - Mzurów - skrzyż. z DP 1015 S - Niegowa - skrzyż. z DW nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie posesji nr 41”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

ZOBACZ OGŁOSZENIE 303417 - 2016 z dnia 2016-08-29 r.

Wysłany przez admin dnia 16-09-2016 o godz. 13:06:12 (34 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 OTWARTE: ZAPYTANIE OFERTOWAE O CENĘ

PHP-Nukedotyczy
Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych pionowych do oznakowania pionowego dróg utrzymmywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

Wysłany przez admin dnia 16-09-2016 o godz. 12:48:09 (73 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1273 bajtów więcej | OTWARTE | Wynik: 0)

 Przetarg: ZMIANA TREŚCI SIWZ

... postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZD/7/342/DP/ST/2016 pt. „Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S”. Pełen tekst ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ.

Nowy wzór umowy.

Ogłoszenie nr 305787 - 2016 z dnia 2016-09-07

Wysłany przez admin dnia 13-09-2016 o godz. 21:25:20 (23 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.26 sekund