on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu ...
 
 : O Firmie

 : Kontakt

 : Komunikaty

 : Wnioski do pobrania

 :
Przetargi 

    Otwarte

    Rozstrzygnięte

    Anulowane

Zapytania ofertowe

: Komentarze Przetarg: PRZETARG NIEOGRANICZONY

:„WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO JEZDNI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8, oraz 10

Załączniki Nr 9

Specyfikacje Techniczne

Wysłany przez admin dnia 24-03-2017 o godz. 22:45:02 (6 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

„Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Wysłany przez admin dnia 22-03-2017 o godz. 21:00:23 (5 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: Przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn

PHP-Nuke Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn...Pełen tekst ogłoszenia

Wysłany przez admin dnia 22-03-2017 o godz. 06:53:39 (9 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: Przetarg nieograniczony

PHP-Nuke" Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2017"

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ Nr 1

Załączniki do SIWZ od Nr 3 do 8

Załącznik nr 9 do SIWZ

Specyfikacje techniczne.

Wysłany przez admin dnia 20-03-2017 o godz. 20:06:32 (18 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA NA SKARPIE WYKOPU DROGOWEGO W CIĄGU DP NR 1016 S RELACJI GR. Z POWIATEM CZĘSTOCHOWSKIM – BYSTRZANOWICE - MZURÓW-SKRZYŻ. Z DP 1015 S – NIEGOWA – SKRZYŻ. Z DW NR 789 W M. MZURÓW NA TERENIE GMINY NIEGOWA W REJONIE POSESJI NR 41”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ od Nr 4 do 9

Załącznik nr 10 do SIWZ

Dokumentacja projektowa.

Wysłany przez admin dnia 10-03-2017 o godz. 22:42:07 (52 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3805 S o budowę chodnika”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ od Nr 7

Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert - Dodano - 14-03-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego- Dodano - 22-03-2017

Wysłany przez admin dnia 01-03-2017 o godz. 20:26:12 (48 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

PHP-Nukedot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZD/2/342/DP/SD/2017 oraz PZD/3/332/DW/SD/2017 pn " Wykonanie prac porządkowo- pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2017"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano 21-02-2017

Wysłany przez admin dnia 21-02-2017 o godz. 21:42:35 (39 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2017”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ od Nr 7

Załączniki do SIWZ od Nr 8

Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ oraz załącznik nr 10 i nr 11

Załącznik nr 9 - WARUNKI UMOWY - część nr 3 i część nr 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ - dodano 09-02-2017

Informacja z otwarcia ofert - dodano 16-02-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano 21-02-2017

Informacja o udzieleniu zamówienia - dodano 06-03-2017

Wysłany przez admin dnia 07-02-2017 o godz. 17:53:56 (105 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

PHP-Nukedotyczy
"Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017 w całkowitej ilości 10.000,00 Mg”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 7 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano 2017-01-31/b>

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dodano 2017-02-08/b>

Wysłany przez admin dnia 18-01-2017 o godz. 22:26:44 (183 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr1715S wkm 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada) oraz nawierzchni i obiektu mostowego.

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Wysłany przez admin dnia 18-01-2017 o godz. 22:23:47 (62 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.28 sekund