on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/28/342/DP/SD/2018; PZD/5/332/DW/SD/2018

pn.: "Wykonanie wycinki drzew przydrożnych oraz frezowanie pni po wycince, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9 - wzór u.mowy

Załącznik nr 10 - wykaz DP

Informacja RODO.


Wysłany przez admin dnia 12-07-2018 o godz. 13:37:08 (20 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/27/342/DP/ST/2018

pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków (Nierada)”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB.

Załączniki Nr 4 - 11 do SIWZ.

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy

Informacja RODO.

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy ETAP 2 - wersja XLS

Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy ETAP 2 - wersja PDF

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy_ETAP 3 wersja PDF

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy_ETAP 3 wersja XLS

PROJEKT BUDOWLANY.

UZGODNIENIA.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Wykaz działek_etap 2 i 3

Decyzja ZRID


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 13-07-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 11-07-2018 o godz. 23:19:08 (35 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

INFOPełen tekst ogłoszenia

Tymczasowa organizacja ruchu dla części drogi powiatowej nr 3801S

Wysłany przez admin dnia 05-07-2018 o godz. 23:29:33 (15 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 OTWARTE: POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR PZD/4/332/DW/SD/2018, PZD/26/342/DP/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 -6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik nr 8 do 15 do SIWZ

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 16-07-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części Nr 2 i części Nr 5. Dodano - 17-07-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1, Części 3 i Części 4 . Dodano - 17-07-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 04-07-2018 o godz. 22:31:42 (35 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 WOLNE STANOWISKA: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -

PHP-Nuke-referent ds. zarządzania ruchem i ochrony środowiska w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie

Ogłoszenie o naborze.

Ogłoszenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Oświadczenie o niekaralności.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.

Klauzura informacyjna dla kandydatów do pracy.


Wysłany przez admin dnia 02-07-2018 o godz. 23:48:57 (25 odsłon)
(Czytaj więcej... | WOLNE STANOWISKA | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/25/342/DP/SD/2018, PZD/3/332/DW/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR" - luzem z antyzbrylaczem - przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 w całkowitej ilości do 2000 Mg"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ - SST.

Załącznik 8 wzór umowy.

Informacja RODO.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 11-07-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 02-07-2018 o godz. 23:37:57 (62 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Zarki - Myszków

INFO

Pełen tekst ogłoszenia

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Zarki - Myszków

Wysłany przez admin dnia 28-06-2018 o godz. 05:48:54 (14 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Tymczasowa organizacja ruchu- ul. Zawiercka PD., ul. Zawiercka PN

INFO

Pełen tekst ogłoszenia

Tymczasowa organizacja ruchu- ul. Zawiercka PD., ul. Zawiercka PN

Wysłany przez admin dnia 16-06-2018 o godz. 08:18:19 (20 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 €

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji pn.:Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715 S w km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada)". .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 - szczegółowe warunki

Załączniki Nr 3 - wykaz osób

Załączniki Nr 4 - Wzór umowyDodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 09-07-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 14-06-2018 o godz. 21:39:04 (57 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/24/342/DP/ST/2018

pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi-odcinek od DW 793 do Potaszni"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 02-07-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 11-07-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 11-07-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 13-06-2018 o godz. 22:44:41 (79 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.33 sekund