on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •  Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/2/332/DW/SD/2018 , PZD/19/342/DP/SD/2018

PHP-Nukedotyczy: "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd dróg w Myszkowie w sezonie 2018"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 - przedmiary robót

załącznik nr 2 - wytyczne techniczne

Załączniki Nr 3-9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy

Wysłany przez admin dnia 18-04-2018 o godz. 22:56:34 (15 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/18/342/DP/SD/2018

PHP-Nukedotyczy: "Wykonanie wycinki drzew przydrożnych rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3804 S na odcinku od DW 793 w stronę Starej Huty"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 1 - 8 do SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik Decyzja OK 6131.93.2017.

Załącznik Decyzja OK 6131.18.2018.


Dodatkowe dokumenty

Poprawiony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 19-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 10-04-2018 o godz. 22:46:09 (49 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Informacja o zmianie organizacji ruchu

Informacja o zmianie organizacji ruchu

Pełen tekst ogłoszenia

Informacja i zmianie organizacji ruchu

Wysłany przez admin dnia 28-03-2018 o godz. 22:48:36 (42 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Komunikat o zmianie organizacji ruchu

PHP-NukeInformacja o zmianie organizacji ruchu

Pełen tekst ogłoszenia

Informacja i zmianie organizacji ruchu

Wysłany przez admin dnia 26-03-2018 o godz. 12:56:58 (44 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/17/342/DP/ST/2018

PHP-Nuke "Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi-odcinek od DW 793 do Potaszni".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

UWAGA!!!! Nowy załącznik nr 1 - Przedmiar robót. Dodano - 28-03-2018 r.

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 05-04-2018 r.

Przekrój. Dodano - 05-04-2018 r.

D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-a. Dodano - 05-04-2018 r.

D.05.03.11 Frezowanie. Dodano - 05-04-2018 r.

OST D-06.03.01 Ścinanie i uzpeł. poboczy. Dodano - 05-04-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 10-04-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 16-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 23-03-2018 o godz. 22:48:37 (84 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Komunikat o zmianie organizacji ruchu

Informacja o zmianie organizacji ruchu ruchu na DW nr 793 Żarki- Myszków

Pełen tekst ogłoszenia

Informacja i zmianie organizacji ruchu

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 20:46:59 (55 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/16/342/DP/ST/2018

dotyczy: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 4 - 9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy

Dokumentacja techniczna.

Przedmiary robót.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 21-03-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 09-04-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 13-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 20:36:13 (104 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 €

PHP-Nukedotyczy: "Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską do bieżącego utrzymania dróg utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki Nr 1.

Załącznik nr 2.

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 26-03-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 20:17:04 (77 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/15/342/DP/ST/2018

PHP-Nukedotyczy: " Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z powiatem zawierciańskim, tj. na długości ok 1 100,00m"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 1 - 6.

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 14-03-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji. Dodano - 14-03-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 26-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 09-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 19:44:19 (89 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Komunikat o zmianie organizacji ruchu

Informacja o zmianie organizacji ruchu na DW 793 od ul. Dworskiej do ul. Sucharskiego.

Pełen tekst ogłoszenia

Informacja i zmianie organizacji ruchu

Wysłany przez admin dnia 10-03-2018 o godz. 05:26:03 (65 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.35 sekund