on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •  Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 KOMUNIKATY:

Pełen tekst ogłoszenia

"Utrudnienia w ruchu DW 793 ul. Kościuszki oraz ul. Żytnia m. Myszków"

Wysłany przez admin dnia 03-10-2017 o godz. 23:53:53 (18 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/11/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Leśniaki i Czekanka".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 16 W Ko100 (KR5-KR6+).

Specyfikacje Techniczne - WTW BT MMA.

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 11S Ko32 (KR5 - KR6)

Specyfikacje Techniczne - WTW ASFALTY.

Specyfikacje Techniczne - WTW KRUSZYWA.

Specyfikacje Techniczne - WTW ZM.

Specyfikacje Techniczne - WT OP.

Specyfikacje Techniczne - WTW PKSM.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacji z otwarcia ofert . Dodano - 18-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 03-10-2017 o godz. 21:20:12 (67 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/8/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Leśniaki i Czekanka".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 16 W Ko100 (KR5-KR6+).

Specyfikacje Techniczne - WTW BT MMA.

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 11S Ko32 (KR5 - KR6)

Specyfikacje Techniczne - WTW ASFALTY.

Specyfikacje Techniczne - WTW KRUSZYWA.

Specyfikacje Techniczne - WTW ZM.

Specyfikacje Techniczne - WT OP.

Specyfikacje Techniczne - WTW PKSM.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 27-09-2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 02-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 03-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 12-09-2017 o godz. 22:16:56 (86 odsłon)
(Czytaj więcej... | UNIEWAŻNIONE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

PHP-Nukedotyczy:"Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych i obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego wraz z wpisami do książki drogi i książki obiektu mostowego z podziałem na dwa zadania"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik Nr 2.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Modyfikacja formularza cenowego. Dodano 02-08-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano 17-08-2017 r.

UWAGA - Dołączenie strony do - informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano 21-08-2017 r.

Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano 29-08-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 26-07-2017 o godz. 22:32:06 (105 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy : PZD/12/342/DP/ST/2017

PHP-Nukept. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga powiatowa nr 3803 S w msc. Pińczyce gm. Koziegłowy dz.Ew.nr 611/1 obr.Pińczyce dł. 0,772 km”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót.

Załączniki 3 do 8 do SIWZ.

Załączniki nr 9 do SIWZ- WZÓR / PROJEKT UMOWY.Specyfikacje Techniczne - D.03.01.01 ST Przepusty pod koroną drogi Pińczyce ul. Siewierska.

Specyfikacje Techniczne - D.04.02.01 W-wa odsączająca Pińczyce ul. Siewierska.

Specyfikacje Techniczne - D.04.04.02 Podbudowa Pińczyce ul. Siewierska.

Specyfikacje Techniczne - D - 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY - Pińczyce ul. Siewierska.

Specyfikacje Techniczne - D.05.03.23a - PINCZYCE ul. SIEWIERSKA - Nawierzchnia-z-beton-kostki-bruk-chodnik.

Specyfikacje Techniczne - D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-na Pińczyce ul. Siewierska.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 24-07-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 02-08-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 10-08-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 06-07-2017 o godz. 21:38:00 (123 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/6/332/DW/SD/2017, PZD/11/342/DP/SD/2017

PHP-Nukept. „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

Załączniki Nr 3 - 5

Załączniki Nr 6

Załączniki Nr 7

Załączniki Nr 8 - 15Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-07-2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 i części 4. Dodano - 28-07-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, części 3, części 5. Dodano - 03-08-2017 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 11-08-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 04-07-2017 o godz. 21:26:01 (123 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

PHP-Nukedotyczy: " Poszerzenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1013 S relacji gr. z powiatem częstochowskim - Zaborze Zalew-Zaborze-Przybynów w m. Przybynów w ramach przebudowy drogi"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Istotne Warunki Umowy

Specyfikacje techniczne

Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 4


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 22-06-2017 r.Wysłany przez admin dnia 13-06-2017 o godz. 16:52:45 (100 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/10/342/DP/ST/2017

PHP-Nukept. "Budowa chodnika w Siedlcu Dużym ulica Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2310 S odc. od DK1 do kościoła(strona prawa)".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


Specyfikacje Techniczne -ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO

Specyfikacje Techniczne - ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE

Specyfikacje Techniczne - ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 19-06-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 05-07-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 13-07-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 01-06-2017 o godz. 19:28:28 (146 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 

PHP-Nuke Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Zamówień Publicznych

System Informacji Przestrzennej Powiatu Myszkowskiego

Wysłany przez admin dnia 01-05-2017 o godz. 20:33:47 (357 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wnioski do pobrania - pojazdy nienormatywne


- Zestawienie kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, organów je wydających, terminów ważności zezwoleń i stawek opłat za te zezwolenia.


- Wniosek kat I.


- Wniosek kat II.


- Wniosek kat III.


- Dane do płatności - Terminy wydawania zezwoleń.Wysłany przez admin dnia 01-05-2017 o godz. 20:26:00 (307 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.32 sekund