on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu ...
 
 : O Firmie

 : Kontakt

 : Komunikaty

 : Wnioski do pobrania

 :
Przetargi 

    Otwarte

    Rozstrzygnięte

    Anulowane

Zapytania ofertowe

: Komentarze ZAPYTANIE OFERTOWE: dot. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy mostów drogowych zlokalizow

PHP-Nuke

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Załącznik nr 1 - OFERTA

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY

Wysłany przez admin dnia 12-08-2016 o godz. 23:00:09 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 Przetarg: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PHP-Nuke
Dotyczy ogłoszenia na :
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA ODCINKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 W MIEJSCOWOŚCI JAWORZNIK, GMINA ŻARKI

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Wysłany przez admin dnia 28-07-2016 o godz. 23:45:56 (44 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: Przetargu nieograniczony na „Budowę chodnika w Pińczycach, ulica Ogrodowa

PHP-NukeNumer ogłoszenia w BZP: 162935 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.myszkow.pzd.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKA W PIŃCZYCACH, UL. OGRODOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3803S.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Wysłany przez admin dnia 27-07-2016 o godz. 13:50:47 (140 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3722 bajtów więcej | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJLEPSZEJ OFERTY

PHP-Nuke
Dotyczy ogłoszenia na :
Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S ”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Wysłany przez admin dnia 25-07-2016 o godz. 20:15:31 (39 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Nr 2/332/DW/2016 pn.: „WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA ODCINKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 W MIEJSCOWOŚCI JAWORZNIK, GMINA ŻARKI”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Wysłany przez admin dnia 15-07-2016 o godz. 05:54:04 (47 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

PHP-Nuke
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Budowa chodnika w Pińczycach, ulica Ogrodowa w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3803S

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Wysłany przez admin dnia 06-07-2016 o godz. 20:36:41 (43 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 Przetarg: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Żarki: Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiar robót - Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy ? Załączniki Nr 3 - 10SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGÓLNE


ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH


Roboty ziemne DP 3806S


ST D- 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA DP Nr 3806S Trzebniów


ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO


D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE


ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ DP Nr 3806S Trzebniów


ST D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA BETONOWEDODATKOWE DOKUMENTY POSTĘPOWANIA


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wysłany przez textuser dnia 21-06-2016 o godz. 22:57:06 (136 odsłon)
(Czytaj więcej... | Przetarg | Wynik: 0)

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA ODCINKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 W MIEJSCOWOŚCI JAWORZNIK, GMINA ŻARKI

Numer ogłoszenia: 89949 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA ODCINKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 W MIEJSCOWOŚCI JAWORZNIK, GMINA ŻARKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Wysłany przez textuser dnia 16-06-2016 o godz. 20:33:39 (173 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4925 bajtów więcej | Wynik: 0)

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJLEPSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczacej zamówienia publicznego przeprowadzonego w przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210S odcinek od skrzyżowania z DK-1 Wojsławice -Cynków od km 0+000 do km 4+520 ”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Wysłany przez textuser dnia 14-06-2016 o godz. 02:45:29 (78 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przetarg: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Żarki: Budowa chodnika w Pińczycach , ulica Ogrodowa w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3803S

Numer ogłoszenia: 78143 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: V
zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki,
woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w Pińczycach , ulica Ogrodowa w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3803S.

Wysłany przez textuser dnia 09-06-2016 o godz. 22:27:36 (205 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3497 bajtów więcej | Przetarg | Wynik: 5)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.35 sekund