on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •  Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 KOMUNIKATY: Komunikat o zmianie organizacji ruchu

Informacja o zmianie organizacji ruchu ruchu na DW nr 793 Żarki- Myszków

Pełen tekst ogłoszenia

Informacja i zmianie organizacji ruchu

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 21:46:59 (11 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/16/342/DP/ST/2018

dotyczy: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 4 - 9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy

Dokumentacja techniczna.

Przedmiary robót.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 21-03-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 21:36:13 (26 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 €

PHP-Nukedotyczy: "Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską do bieżącego utrzymania dróg utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki Nr 1.

Załącznik nr 2.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 21:17:04 (24 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/15/342/DP/ST/2018

PHP-Nukedotyczy: " Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z powiatem zawierciańskim, tj. na długości ok 1 100,00m"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 1 - 6.

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 14-03-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji. Dodano - 14-03-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 20:44:19 (24 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Komunikat o zmianie organizacji ruchu

Informacja o zmianie organizacji ruchu na DW 793 od ul. Dworskiej do ul. Sucharskiego.

Pełen tekst ogłoszenia

Informacja i zmianie organizacji ruchu

Wysłany przez admin dnia 10-03-2018 o godz. 06:26:03 (19 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/14/342/DP/ST/2018

PHP-Nukedotyczy: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S w miejscowości Jastrząb”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Wysłany przez admin dnia 08-03-2018 o godz. 21:57:06 (39 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Tymczasowa organizacja ruchu - ul.Myszkowskiej, Aleji Wolności

PHP-Nuke
Pełen tekst ogłoszenia

Komunikat o tymczasowej zmianie organizacji ruchu.

Wysłany przez admin dnia 05-03-2018 o godz. 09:26:19 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/13/342/DP/ST/2018

dotyczy: "Budowa chodnika w Winownie ul.Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312 S od drogi DK-1 do ul. Szkolnej"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - STWiOR.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 20-03-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 01-03-2018 o godz. 21:45:38 (94 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/12/342/DP/ST/2018

dotyczy: " Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z powiatem zawierciańskim, tj. na długości ok 1 100,00m"."

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 6.

Załączniki Nr 7 do SIWZ.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 07-03-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 13-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 14-03-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 23-02-2018 o godz. 19:20:19 (70 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/11/342/DP/ST/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej w m. Myszków w ciągu drogi powiatowej Nr 3808 S na odcinku od DW 793 do DW 792 (m.Jaworznik)" .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 6

Załączniki Nr 7 do SIWZ- wzór umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-03-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 20-02-2018 o godz. 21:36:07 (78 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.34 sekund