Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


Zadania Powiatowego Zarządu Dróg:
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu
   utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
- pełnienie funkcji inwestora
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
   zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na    rzecz obronności kraju
- koordynacja robót w pasie drogowym
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar    pieniężnych
- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz    udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi    Dróg Krajowych i Autostrad
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz    przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan    bezpieczeństwa ruchu drogowego
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie osób i mienia
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.


Prawa autorskie © Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2017-06-06 (16 odsłon)

[ Wróć ]
Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.10 sekund