Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 OTWARTE: PZD/12/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke „Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej „DR” - luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021 w całkowitej ilości 300 Mg”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6 do SIWZ - SST.

Załącznik Nr 7 – Umowa

Informacja RODO

Wysłany przez admin dnia 12-08-2020 o godz. 11:32:58 (12 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/11/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 S Sokolniki-Zagórze. Wykonanie dokumentacji technicznej. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO

Wysłany przez admin dnia 12-08-2020 o godz. 10:51:22 (11 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/7/332/DW/SD/2020, PZD/10/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - 6 .

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.

Załączniki 8 - 12 do SIWZ.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 27-07-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 06-08-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 10-07-2020 o godz. 11:21:41 (46 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/5/332/DW/SD/2020

PHP-Nuke„Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 3a - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 3b - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 7 – Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie Podmiotu

Załączniki Nr 9- Wzór umowy.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 25-06-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 08-07-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 08-06-2020 o godz. 21:40:43 (58 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/4/342/DP/ST/2020

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2312 S w m. Cynków w ramach przebudowy drogi

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - STWiORB.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 8 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 10 – Wzór umowy.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 23-03-2020 r.

Rysunek poglądowy - studzienka. Dodano - 23-03-2020 r.

Rysunek poglądowy - studzienka. Dodano - 23-03-2020 r.

Załącznik nr 10 - Wzór umowy —nowy obowiązujący. Dodano - 23-03-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 26-03-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-04-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 05-05-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 09-03-2020 o godz. 19:45:20 (314 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund