on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •  Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/2/332/DW/SD/2018 , PZD/19/342/DP/SD/2018

PHP-Nukedotyczy: "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd dróg w Myszkowie w sezonie 2018"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 - przedmiary robót

załącznik nr 2 - wytyczne techniczne

Załączniki Nr 3-9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy

Wysłany przez admin dnia 18-04-2018 o godz. 22:56:34 (15 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/18/342/DP/SD/2018

PHP-Nukedotyczy: "Wykonanie wycinki drzew przydrożnych rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3804 S na odcinku od DW 793 w stronę Starej Huty"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 1 - 8 do SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik Decyzja OK 6131.93.2017.

Załącznik Decyzja OK 6131.18.2018.


Dodatkowe dokumenty

Poprawiony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 19-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 10-04-2018 o godz. 22:46:09 (48 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/17/342/DP/ST/2018

PHP-Nuke "Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi-odcinek od DW 793 do Potaszni".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

UWAGA!!!! Nowy załącznik nr 1 - Przedmiar robót. Dodano - 28-03-2018 r.

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 05-04-2018 r.

Przekrój. Dodano - 05-04-2018 r.

D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-a. Dodano - 05-04-2018 r.

D.05.03.11 Frezowanie. Dodano - 05-04-2018 r.

OST D-06.03.01 Ścinanie i uzpeł. poboczy. Dodano - 05-04-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 10-04-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 16-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 23-03-2018 o godz. 22:48:37 (83 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/16/342/DP/ST/2018

dotyczy: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 4 - 9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy

Dokumentacja techniczna.

Przedmiary robót.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 21-03-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 09-04-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 13-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 20:36:13 (103 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/15/342/DP/ST/2018

PHP-Nukedotyczy: " Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z powiatem zawierciańskim, tj. na długości ok 1 100,00m"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 1 - 6.

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 14-03-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji. Dodano - 14-03-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 26-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 09-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 19:44:19 (88 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/14/342/DP/ST/2018

PHP-Nukedotyczy: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S w miejscowości Jastrząb”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 26-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 11-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 08-03-2018 o godz. 20:57:06 (133 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/13/342/DP/ST/2018

dotyczy: "Budowa chodnika w Winownie ul.Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312 S od drogi DK-1 do ul. Szkolnej"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - STWiOR.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 20-03-2018 r.

Informacja o wyborze oferty. Dodano - 05-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 12-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 01-03-2018 o godz. 20:45:38 (154 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/12/342/DP/ST/2018

dotyczy: " Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z powiatem zawierciańskim, tj. na długości ok 1 100,00m"."

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 6.

Załączniki Nr 7 do SIWZ.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 07-03-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 13-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 14-03-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 23-02-2018 o godz. 18:20:19 (106 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/11/342/DP/ST/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej w m. Myszków w ciągu drogi powiatowej Nr 3808 S na odcinku od DW 793 do DW 792 (m.Jaworznik)" .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 6

Załączniki Nr 7 do SIWZ- wzór umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 23-03-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 20-02-2018 o godz. 20:36:07 (119 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/10/342/DP/ST/2018

PHP-Nuke. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków- ul. 1-go Maja a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ul. Helenówka"" .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 7

Załączniki Nr 8


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 28-02-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części I. Dodano - 19-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II. Dodano - 19-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 28-03-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 20-02-2018 o godz. 20:28:49 (145 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.35 sekund