on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 €

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji pn.:Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715 S w km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada)". .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 - szczegółowe warunki

Załączniki Nr 3 - wykaz osób

Załączniki Nr 4 - Wzór umowy


Wysłany przez admin dnia 14-06-2018 o godz. 21:39:04 (14 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 €

PHP-Nukedotyczy: "Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską do bieżącego utrzymania dróg utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki Nr 1.

Załącznik nr 2.

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 26-03-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 20:17:04 (100 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

"Budowa zatoki parkingowej i chodnika w ciągu DP3801 S w m Mysłów przy szkole z zakryciem odcinka rowu w ramach przebudowy drogi". .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiar robót

Załącznik Nr 2 - STWiOR

Załączniki Nr 3 i 4 - Formularz ofertowy

Załączniki Nr 5 - Wzór umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-02-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 01-02-2018 o godz. 19:20:46 (167 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę znaków drogowych i urządze

PHP-NukePełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Formularz ofertowy.

Załącznik do znaków drogowych.

Wytyczne Techniczne ZPiKW

Istotne Postanowienia Umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Pytania i wyjaśnienia. Dodano - 23-01-2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 26-01-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 17-01-2018 o godz. 20:19:27 (91 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

dotyczy:" Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych nadawanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Formularz ofertowy.

Wykaz usług.

Wykaz placówek na terenie Powiatu Myszkowskiego

Oświadczenie Wykonawcy

Wzór umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Pytania i wyjaśnienia. Dodano - 17-10-2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - po modyfikacji. Dodano - 17-10-2017 r.

Załącznik nr 5- wzór umowy - po modyfikacji. Dodano - 17-10-2017 r.

UWAGA:ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana terminu składania ofert. Dodano - 19-10-2017 r.

Dodatkowe pytania i wyjaśnienia. Dodano - 20-10-2017 r.

Załącznik nr 5- wzór umowy - po kolejnej modyfikacji. Dodano - 20-10-2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 30-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 11-10-2017 o godz. 22:36:43 (154 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

PHP-Nuke pn. „Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzyw sztucznych wraz z montażem i demontażem palików w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018”

Pełen tekst ogłoszenia


Pełen tekst ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2

ZAŁĄCZNIK NR 3


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 16-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 28-09-2017 o godz. 20:36:45 (121 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE

PHP-Nukedotyczy : Wykonanie wyceny pozyskanego z wycinki drzew drewna w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na podstawie oględzin w terenie".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 25-09-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 15-09-2017 o godz. 23:34:34 (116 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

PHP-Nukedotyczy:"Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych i obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego wraz z wpisami do książki drogi i książki obiektu mostowego z podziałem na dwa zadania"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik Nr 2.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Modyfikacja formularza cenowego. Dodano 02-08-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano 17-08-2017 r.

UWAGA - Dołączenie strony do - informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano 21-08-2017 r.

Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano 29-08-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 26-07-2017 o godz. 22:32:06 (218 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

PHP-Nukedotyczy: " Poszerzenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1013 S relacji gr. z powiatem częstochowskim - Zaborze Zalew-Zaborze-Przybynów w m. Przybynów w ramach przebudowy drogi"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Istotne Warunki Umowy

Specyfikacje techniczne

Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 4


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 22-06-2017 r.Wysłany przez admin dnia 13-06-2017 o godz. 16:52:45 (199 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE

PHP-Nukedotyczy:" Budowa chodnika w m. Kotowice w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1713 S na odcinku od skrzyżowania z DW 792 do ostatniej posesji ( str. prawa)"

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Przedmiar

Istotne Warunki Umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy


Specyfikacje Techniczne -ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

Specyfikacje Techniczne - ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE

Specyfikacje Techniczne - ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania


Informacja o wyborze oferty. Dodano - 10-05-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 28-04-2017 o godz. 23:05:51 (269 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.33 sekund