Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2018/2019


  •   Linki


 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 € - PZD/B/17/345/DP/ST/2018

"Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będącego w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 i 2 - Formularz ofertowy wykonawcy , oświadczenie

Załącznik Nr 3- Wzór umowy

Klauzula informacyjna - RODO

Wysłany przez admin dnia 03-12-2018 o godz. 23:42:28 (23 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 € - PZD/B/8/335/DW/SD/2018

PHP-Nuke"„Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie” .

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę

Załącznik Nr 1 - Załącznik obrazujący formę znaku drogoweg

Załącznik - formularz cenowy

Załącznik - istotne postanawiania umowy

Wytyczne Techniczne


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 19-09-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 11-09-2018 o godz. 14:33:34 (62 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 €

dotyczy: "Wykonanie opisu stanu nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną .... ."

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 28-08-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 16-08-2018 o godz. 22:46:28 (45 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 €

PHP-Nukedotyczy: "Wykonanie wyceny pozyskiwanego z wycinki drzew drewna w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na podstawie oględzin w terenie w całkowitej ilości do 250 szt."

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 23-08-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-08-2018 o godz. 23:24:50 (51 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 €

"„Realizacja zatwierdzonych projektów stałej zmiany organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 789 - od skrzyżowania z DW 793 do skrzyżowania z DW 792 w miejscowości Żarki oraz drodze wojewódzkiej nr 793 - oznakowania łuku poziomego drogi pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Czarneckiego i Smudzówka w miejscowości Myszków”" .

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 - formularz cenowy

Wytyczne Techniczne - Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze (wersja lipiec 2011)

Wytyczne Techniczne – Oznakowanie poziome (wersja grudzień 2009)

Projekt organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania z DW 793 do skrzyżowania z DW 792 w miejscowości Żarki- DW 789

Projekt oznakowania łuku poziomego drogi pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Czarneckiego i Smudzówka w miejscowości Myszków – DW 793


Wysłany przez admin dnia 08-08-2018 o godz. 11:50:35 (55 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 €

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji pn.:Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715 S w km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada)" .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 - szczegółowe warunki

Załączniki Nr 3 - wykaz osób

Załączniki Nr 4 - Wzór umowyDodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 09-07-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 14-06-2018 o godz. 22:39:04 (98 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 €

PHP-Nukedotyczy: "Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską do bieżącego utrzymania dróg utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki Nr 1.

Załącznik nr 2.

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 26-03-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 21:17:04 (140 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

"Budowa zatoki parkingowej i chodnika w ciągu DP3801 S w m Mysłów przy szkole z zakryciem odcinka rowu w ramach przebudowy drogi". .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiar robót

Załącznik Nr 2 - STWiOR

Załączniki Nr 3 i 4 - Formularz ofertowy

Załączniki Nr 5 - Wzór umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-02-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 01-02-2018 o godz. 20:20:46 (210 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę znaków drogowych i urządze

PHP-NukePełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Formularz ofertowy.

Załącznik do znaków drogowych.

Wytyczne Techniczne ZPiKW

Istotne Postanowienia Umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Pytania i wyjaśnienia. Dodano - 23-01-2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 26-01-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 17-01-2018 o godz. 21:19:27 (133 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

dotyczy:" Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych nadawanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Formularz ofertowy.

Wykaz usług.

Wykaz placówek na terenie Powiatu Myszkowskiego

Oświadczenie Wykonawcy

Wzór umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Pytania i wyjaśnienia. Dodano - 17-10-2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - po modyfikacji. Dodano - 17-10-2017 r.

Załącznik nr 5- wzór umowy - po modyfikacji. Dodano - 17-10-2017 r.

UWAGA:ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana terminu składania ofert. Dodano - 19-10-2017 r.

Dodatkowe pytania i wyjaśnienia. Dodano - 20-10-2017 r.

Załącznik nr 5- wzór umowy - po kolejnej modyfikacji. Dodano - 20-10-2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 30-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 11-10-2017 o godz. 23:36:43 (200 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.32 sekund