on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/17/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi-odcinek od DW 793 do Potaszni".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

UWAGA!!!! Nowy załącznik nr 1 - Przedmiar robót. Dodano - 28-03-2018 r.

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 05-04-2018 r.

Przekrój. Dodano - 05-04-2018 r.

D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-a. Dodano - 05-04-2018 r.

D.05.03.11 Frezowanie. Dodano - 05-04-2018 r.

OST D-06.03.01 Ścinanie i uzpeł. poboczy. Dodano - 05-04-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 10-04-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 16-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 23-03-2018 o godz. 22:48:37 (125 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/16/342/DP/ST/2018

pn.:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 4 - 9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy

Dokumentacja techniczna.

Przedmiary robót.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 21-03-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 09-04-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 13-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 20:36:13 (138 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/12/342/DP/ST/2018

pn.:" Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z powiatem zawierciańskim, tj. na długości ok 1 100,00m"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 6.

Załączniki Nr 7 do SIWZ.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 07-03-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 13-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 14-03-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 23-02-2018 o godz. 18:20:19 (135 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/9/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach" .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4 - 9

Załączniki Nr 10

Dokumentacja techniczna.

Przedmiary robót.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 05-03-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 12-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 13-02-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 12-02-2018 o godz. 08:07:48 (185 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr PZD/8/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.:"Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S w miejscowości Jastrząb"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje Techniczne.

Załącznik nr 3 do 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 22-02-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 26-02-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 01-03-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 05-02-2018 o godz. 21:41:08 (155 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr PZD/6/342/DP/ST/2018

pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków - ul. 1-go Maja a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ul.Helenówka" .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 7

Załączniki Nr 8


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 09-02-2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania. Dodano - 14-02-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 22-02-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 31-01-2018 o godz. 19:38:47 (139 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr PZD/3/342/DP/ST/2018

pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Warta w ciągu DP nr 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 7

Załączniki Nr 8


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 29-01-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 01-02-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 02-02-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 17-01-2018 o godz. 20:08:19 (251 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr PZD/1/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków - ul. 1-go Maja a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ul.Helenówka" .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 7

Załączniki Nr 8Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 25-01-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 31-01-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 01-02-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 12-01-2018 o godz. 21:53:18 (360 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/8/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Leśniaki i Czekanka".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 16 W Ko100 (KR5-KR6+).

Specyfikacje Techniczne - WTW BT MMA.

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 11S Ko32 (KR5 - KR6)

Specyfikacje Techniczne - WTW ASFALTY.

Specyfikacje Techniczne - WTW KRUSZYWA.

Specyfikacje Techniczne - WTW ZM.

Specyfikacje Techniczne - WT OP.

Specyfikacje Techniczne - WTW PKSM.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 27-09-2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 02-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 03-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 12-09-2017 o godz. 22:16:56 (206 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy:PZD/9/342/DP/ST/2017

pt. "Budowa chodnika w Siedlcu Dużym ulica Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2310 S" odc. od DK1 do kościoła(strona prawa)

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


Specyfikacje Techniczne -ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO

Specyfikacje Techniczne - ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE

Specyfikacje Techniczne - ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 24-05-2017 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 30-05-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 08-05-2017 o godz. 23:40:29 (225 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.37 sekund