on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •  Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/8/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Leśniaki i Czekanka".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 16 W Ko100 (KR5-KR6+).

Specyfikacje Techniczne - WTW BT MMA.

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 11S Ko32 (KR5 - KR6)

Specyfikacje Techniczne - WTW ASFALTY.

Specyfikacje Techniczne - WTW KRUSZYWA.

Specyfikacje Techniczne - WTW ZM.

Specyfikacje Techniczne - WT OP.

Specyfikacje Techniczne - WTW PKSM.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 27-09-2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 02-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 03-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 12-09-2017 o godz. 22:16:56 (179 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy:PZD/9/342/DP/ST/2017

pt. "Budowa chodnika w Siedlcu Dużym ulica Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2310 S" odc. od DK1 do kościoła(strona prawa)

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


Specyfikacje Techniczne -ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO

Specyfikacje Techniczne - ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE

Specyfikacje Techniczne - ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 24-05-2017 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 30-05-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 08-05-2017 o godz. 23:40:29 (188 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3805 S o budowę chodnika”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ od Nr 7

Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert - Dodano - 14-03-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego- Dodano - 22-03-2017

Wysłany przez admin dnia 01-03-2017 o godz. 20:26:12 (237 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: Ogłoszenie nr 309586 - 2016 z dnia 2016-09-16 r.

PHP-Nukedotyczy przetargu nieograniczonego pn.
„Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP nr 1016 S relacji gr. z powiatem częstochowskim - Bystrzanowice - Mzurów - skrzyż. z DP 1015 S - Niegowa - skrzyż. z DW nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie posesji nr 41”

Wysłany przez admin dnia 16-09-2016 o godz. 22:34:41 (595 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2164 bajtów więcej | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: Ogłoszenie nr 307845 - 2016 z dnia 2016-09-13 r.

PHP-Nuke Żarki: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1712S od DW 789 Niegowa – Ogorzelnik – Zdów w granicach administracyjnych powiatu” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie


Wysłany przez admin dnia 13-09-2016 o godz. 19:16:03 (476 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3168 bajtów więcej | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: Ogłoszenie nr 303417 - 2016 z dnia 2016-08-29 r.

Żarki: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA NA SKARPIE WYKOPU DROGOWEGO W CIĄGU DP NR 1016 S RELACJI GR. Z POWIATEM CZĘSTOCHOWSKIM – BYSTRZANOWICE-MZURÓW-SKRZYŻ. Z DP 1015 S – NIEGOWA – SKRZYŻ. Z DW NR 789 W M. MZURÓW NA TERENIE GMINY NIEGOWA W REJONIE POSESJI NR 41

Wysłany przez admin dnia 29-08-2016 o godz. 23:34:03 (615 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2002 bajtów więcej | Wynik: 3)

 UNIEWAŻNIONE: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Żarki: Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiar robót - Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy ? Załączniki Nr 3 - 10SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGÓLNE


ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH


Roboty ziemne DP 3806S


ST D- 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA DP Nr 3806S Trzebniów


ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO


D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE


ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ DP Nr 3806S Trzebniów


ST D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA BETONOWEDODATKOWE DOKUMENTY POSTĘPOWANIA


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wysłany przez textuser dnia 21-06-2016 o godz. 22:57:06 (1082 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.29 sekund