on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •  Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/12/332/DW/SD/2017

pt.: "Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 2 - 8

Załączniki Nr 9
Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 13-11-2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 17-11-2017 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 21-11-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 26-10-2017 o godz. 19:55:48 (129 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/11/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Leśniaki i Czekanka".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 16 W Ko100 (KR5-KR6+).

Specyfikacje Techniczne - WTW BT MMA.

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 11S Ko32 (KR5 - KR6)

Specyfikacje Techniczne - WTW ASFALTY.

Specyfikacje Techniczne - WTW KRUSZYWA.

Specyfikacje Techniczne - WTW ZM.

Specyfikacje Techniczne - WT OP.

Specyfikacje Techniczne - WTW PKSM.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 18-10-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 26-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 03-11-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 03-10-2017 o godz. 21:20:12 (199 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/10/332/DW/SD/2017, PZD/18/342/DP/SD/2017

PHP-Nukept.: "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 2.1 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do 5.

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - do Nr 12Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 03-10-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 05-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 11-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 25-09-2017 o godz. 20:46:17 (119 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/17/342/DP/SD/2017, PZD/9/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR"-luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018 w całkowitej ilości do 1000 Mg"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 22-09-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 02-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 10-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 14-09-2017 o godz. 23:55:36 (133 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/16/342/DP/ST/2017

PHP-Nuke pt."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 Pińczyce-Żelisławice do granicy z powiatem będzińskim od km 5+100 do 6+100".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacja Techniczna -DM.00.00.00 Ogólna

Specyfikacja Techniczna -D01.01.01 Odtworzenie trasy

Specyfikacja Techniczna - D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe

Specyfikacja Techniczna -D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

Specyfikacja Techniczna -D.04.02.01 W-wa odsączająca

Specyfikacja Techniczna -D.04.03.01 Oczyszczenie w-w

Specyfikacja Techniczna -D.04.04.02 Podbudowa

Specyfikacja Techniczna -D.05.03.11 Frezowanie

Specyfikacja Techniczna -D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-na.

Specyfikacja Techniczna -OST D-06.03.01 Ścinanie i uzpeł. poboczy

Specyfikacja Techniczna - D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 15-09-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 25-09-2017 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 02-10-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 31-08-2017 o godz. 23:09:14 (188 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/7/332/DW/SD/2017, PZD/15/342/DP/SD/2017

pt. „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki do SIWZ od Nr 1 oraz 2.1-2.2.

Załączniki od nr 3 do nr 5 do SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 -Wzór umowy.

Załączniki Nr 8-Nr 12 do SIWZ.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 30-08-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 07-09-2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2. Dodano - 20-09-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 21-09-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 10-08-2017 o godz. 21:09:04 (152 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy : PZD/14/342/DP/ST/2017

pt.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017 S odcinek granica z powiatem częstochowskim-Kamionka-Sokolniki-Kroczyce granica z powiatem zawierciańskim od km 0+800 do 2+850 oraz od km 2+850 do 3+130"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar I

Załącznik Nr 1 - Przedmiar II

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9

Specyfikacje techniczne - spakowane ZIP


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

UWAGA ZMIANA:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 09-08-2017 r.

Specyfikacja po modyfikacji . Dodano - 09-08-2017 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 23-08-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 30-08-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 06-09-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 08-08-2017 o godz. 23:29:40 (146 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy : PZD/13/342/DP/ST/2017

PHP-Nukept.„Budowa chodnika od miejscowości Postaszowice (koniec istniejącego chodnika) do tablicy miejscowości Niegowa w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1014 S. Długość odcinka 1150 mb".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Przedmiar robót.

Załączniki 3 do 8 do SIWZ.

Załączniki 9 do SIWZ.


Specyfikacje techniczne - D 04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO.

Specyfikacje techniczne - D 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE.

Specyfikacje techniczne - D 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

Specyfikacje techniczne - D 08.03.01 Obrzeża chodnikowe.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 03-08-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 08-08-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 29-08-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 19-07-2017 o godz. 19:38:10 (179 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy : PZD/12/342/DP/ST/2017

PHP-Nukept. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga powiatowa nr 3803 S w msc. Pińczyce gm. Koziegłowy dz.Ew.nr 611/1 obr.Pińczyce dł. 0,772 km”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót.

Załączniki 3 do 8 do SIWZ.

Załączniki nr 9 do SIWZ- WZÓR / PROJEKT UMOWY.Specyfikacje Techniczne - D.03.01.01 ST Przepusty pod koroną drogi Pińczyce ul. Siewierska.

Specyfikacje Techniczne - D.04.02.01 W-wa odsączająca Pińczyce ul. Siewierska.

Specyfikacje Techniczne - D.04.04.02 Podbudowa Pińczyce ul. Siewierska.

Specyfikacje Techniczne - D - 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY - Pińczyce ul. Siewierska.

Specyfikacje Techniczne - D.05.03.23a - PINCZYCE ul. SIEWIERSKA - Nawierzchnia-z-beton-kostki-bruk-chodnik.

Specyfikacje Techniczne - D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-na Pińczyce ul. Siewierska.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 24-07-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 02-08-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 10-08-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 06-07-2017 o godz. 21:38:00 (222 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/6/332/DW/SD/2017, PZD/11/342/DP/SD/2017

PHP-Nukept. „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

Załączniki Nr 3 - 5

Załączniki Nr 6

Załączniki Nr 7

Załączniki Nr 8 - 15Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-07-2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 i części 4. Dodano - 28-07-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, części 3, części 5. Dodano - 03-08-2017 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 11-08-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 04-07-2017 o godz. 21:26:01 (230 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.56 sekund