Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/12/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Uzgodnienia.

Projekt budowlany.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 07-10-2019 r.

Decyzja ZRID. Dodano - 07-10-2019 r.

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy. Dodano - 07-10-2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ . Dodano - 08-10-2019 r.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu . Dodano - 08-10-2019 r.UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz Ofertowy dla postępowania nr PZD/12/342/DP/ST/2019 . Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 14-10-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 04-11-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 19-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 21:36:32 (343 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/14/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku około 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rzeką Warta w ciągu DP 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiary.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Operat wodnoprawny.

PB Przebudowa mostu Poraj.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 07-10-2019 r.

Pozwolenie na Budowę. Dodano - 07-10-2019 r.

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy. Dodano - 07-10-2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ cześć 2 . Dodano - 07-10-2019 r.

UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz Ofertowy dla postępowania nr PZD/14/342/DP/ST/2019 . Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 15-10-2019 r.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 04-11-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 20:12:21 (545 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/8/332/DW/SD/2019

PHP-NukePn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Przedmiary robót - Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - STWiORB

Załącznik nr 3 do 9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - projekt umowy

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 25-09-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 11-10-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 22-10-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 06-09-2019 o godz. 21:32:59 (74 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/7/332/DW/SD/2019 PZD/10/342/DP/SD/2019

PHP-Nuke„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2019/2020”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - 6

Załącznik Nr 7.1 do SIWZ Cz.1 - WZÓR / PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 7.2 do SIWZ Cz 2- WZÓR / PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 - 12

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 20-08-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 29-08-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamowienia . Dodano - 11-09-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 30-07-2019 o godz. 21:36:05 (86 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA PZD/6/332/DW/SD/2019, PZD/8/342/DP/SD/2019

PHP-NukePn.: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd D róg w Myszkowie w sezonie zimowym 2019/2020”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - 6

Załącznik Nr 7.1 do SIWZ Cz.1 - WZÓR / PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 7.2 do SIWZ Cz 2-5 - WZÓR / PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 - 15

Klauzula informacyjna - RODO


UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA,

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia. Dodano - 02-07-2019 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 10-07-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 3 i 5. Dodano - 18-07-2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. 1 oraz cz.4 . Dodano - 18-07-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 29-07-2019 r.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 29-07-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 01-07-2019 o godz. 23:12:50 (106 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/7/342/DP/SD/2019 PZD/5/332/DW/SD/2019

PHP-Nuke"Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR"-luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2019/2020 w całkowitej ilości 2000 Mg".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 4 -ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 7 - WZÓR / PROJEKT UMOWY

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 05-06-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 12-06-2019 r.


Uwaga - korekta informacji

Informacja o korekcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 19-06-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia . Dodano - 26-06-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-05-2019 o godz. 18:51:37 (203 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/6/342/DP/ST/2019

PHP-NukeOpracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2312 S relacji Cynków - Krusin na odcinku o długości ok. 1450 m wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 950 m w miejscowości Cynków”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Opis przedmiotu zamówienia Przebudowa DP 2312 S.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - ZOBOWIĄZANIE

Załącznik nr 6 - Wykaz usług.

Załącznik nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 - wzór umowy

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 15-05-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 28-05-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 06-06-2019 r.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 06-06-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 06-05-2019 o godz. 21:43:42 (96 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/4/332/DW/SD/2019, PZD/5/342/DP/SD/2019

"Wykonanie odnowy oznakowania poziomego jezdni na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót

Załącznik Nr 2 - Wytyczne Techniczne - oznakowanie poziome

Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków

Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 7 - 10

Załącznik Nr 11 - PROJEKT UMOWY

Klauzula informacyjna - RODO

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, NOWY OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTY

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia. Dodano - 05-04-2019 r.

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy - nowy obowiązujący. Dodano - 05-04-2019 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 11-04-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 24-04-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 09-05-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 26-03-2019 o godz. 20:13:19 (253 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/3/332/DW/SD/2019, PZD/4/342/DP/SD/2019

PHP-Nuke"Remont cząstkowy nawierzchni drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Przedmiary robót zadania 1 - 3

Załącznik nr 3 do 9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - PROJEKT UMOWY

Wytyczne techniczne

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 12-03-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 26-03-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 03-04-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 22-02-2019 o godz. 15:16:14 (93 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/3/342/DP/SD/2019, PZD/2/332/DW/SD/2019

PHP-Nuke"Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR"-luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 w całkowitej ilości 500 Mg".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 4 -ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 7 - WZÓR / PROJEKT UMOWY

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 06-02-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 12-02-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 18-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 29-01-2019 o godz. 22:00:25 (100 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.62 sekund