on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •  Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/10/342/DP/ST/2017

PHP-Nukept. "Budowa chodnika w Siedlcu Dużym ulica Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2310 S odc. od DK1 do kościoła(strona prawa)".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


Specyfikacje Techniczne -ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO

Specyfikacje Techniczne - ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE

Specyfikacje Techniczne - ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 19-06-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 05-07-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 13-07-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 01-06-2017 o godz. 19:28:28 (108 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY

PHP-Nuke„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3805 S o budowę chodnika”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 6

Załączniki Nr 7


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano 11-04-2017 r.

Informacjai o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano 21-04-2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia. Dodano 04-05-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 31-03-2017 o godz. 21:26:40 (144 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY

PHP-Nukept. „Budowa chodnika w m. Ludwinów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806S na odcinku 840 mb (w tym 700 mb str. Lewa, 140 mb strona prawa/ obręb szkoły)"

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9 - Wzór umowy


Specyfikacje Techniczne -ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO

Specyfikacje Techniczne - ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE

Specyfikacje Techniczne - ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania


Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 12-04-2017 r.

Informacja o wyborze oferty. Dodano - 28-04-2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia. Dodano - 10-05-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 28-03-2017 o godz. 22:10:02 (159 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY

:„WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO JEZDNI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8, oraz 10

Załączniki Nr 9

Specyfikacje TechniczneDodatkowe dokumenty w toku postępowaniaInformacja z otwarcia ofert - Dodano 10-04-2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dodano 11-05-2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dodano 23-05-2017r.

Wysłany przez admin dnia 24-03-2017 o godz. 22:45:02 (163 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: Przetarg nieograniczony

PHP-Nuke" Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2017"

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ Nr 1

Załączniki do SIWZ od Nr 3 do 8

Załącznik nr 9 do SIWZ

Specyfikacje techniczne.


Informacja z otwarcia ofert. Dodano 05-04-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano 21-04-2017

Informacja o udzieleniu zamówienia . Dodano 28-04-2017

Wysłany przez admin dnia 20-03-2017 o godz. 20:06:32 (153 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA NA SKARPIE WYKOPU DROGOWEGO W CIĄGU DP NR 1016 S RELACJI GR. Z POWIATEM CZĘSTOCHOWSKIM – BYSTRZANOWICE - MZURÓW-SKRZYŻ. Z DP 1015 S – NIEGOWA – SKRZYŻ. Z DW NR 789 W M. MZURÓW NA TERENIE GMINY NIEGOWA W REJONIE POSESJI NR 41”

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ od Nr 4 do 9

Załącznik nr 10 do SIWZ

Dokumentacja projektowa.

Dodatkowe dokumentu w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert.- Dodano - 27-03-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. - Dodano - 11-04-2017

Informacja o udzieleniu zamówienia. - Dodano - 21-04-2017

Wysłany przez admin dnia 10-03-2017 o godz. 22:42:07 (178 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.33 sekund