on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/28/342/DP/SD/2018; PZD/5/332/DW/SD/2018

pn.: "Wykonanie wycinki drzew przydrożnych oraz frezowanie pni po wycince, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9 - wzór u.mowy

Załącznik nr 10 - wykaz DP

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 18-07-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 23-07-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 31-07-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 07-08-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 12-07-2018 o godz. 13:37:08 (74 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR PZD/4/332/DW/SD/2018, PZD/26/342/DP/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 -6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik nr 8 do 15 do SIWZ

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 16-07-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części Nr 2 i części Nr 5. Dodano - 17-07-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1, Części 3 i Części 4 . Dodano - 17-07-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 26-07-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 04-07-2018 o godz. 22:31:42 (71 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/25/342/DP/SD/2018, PZD/3/332/DW/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR" - luzem z antyzbrylaczem - przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 w całkowitej ilości do 2000 Mg"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ - SST.

Załącznik 8 wzór umowy.

Informacja RODO.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 11-07-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 19-07-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 06-08-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 02-07-2018 o godz. 23:37:57 (87 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/22/342/DP/ST/2018

PHP-Nuke pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3801 S odcinek od skrzyżowania w m. Osiek do DW 791 w m. Postęp od 6+100 do 6+750 "- etap II

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik Nr 2 - STWiOR.

Załącznik nr 3 do 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 16-05-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 24-05-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 06-06-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 26-04-2018 o godz. 22:28:58 (99 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/20/342/DP/ST/2018

pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 4 - 9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy

Dokumentacja techniczna.

Przedmiary robót.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 16-05-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 06-06-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 19-06-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 23-04-2018 o godz. 22:00:36 (81 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/2/332/DW/SD/2018 , PZD/19/342/DP/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd dróg w Myszkowie w sezonie 2018"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 - przedmiary robót

załącznik nr 2 - wytyczne techniczne

Załączniki Nr 3-9 do SIWZ.

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy


Dodatkowe dokumenty

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 07-05-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 14-05-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 22-05-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 18-04-2018 o godz. 22:56:34 (93 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/15/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.:" Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z powiatem zawierciańskim, tj. na długości ok 1 100,00m"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Nr 1 - 6.

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 14-03-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji. Dodano - 14-03-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 26-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 09-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2018 o godz. 19:44:19 (128 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/14/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.:„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S w miejscowości Jastrząb”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 26-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 11-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 20-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 08-03-2018 o godz. 20:57:06 (177 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/13/342/DP/ST/2018

pn.:"Budowa chodnika w Winownie ul.Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312 S od drogi DK-1 do ul. Szkolnej"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - STWiOR.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 20-03-2018 r.

Informacja o wyborze oferty. Dodano - 05-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 12-04-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 01-03-2018 o godz. 20:45:38 (199 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/11/342/DP/ST/2018

pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej w m. Myszków w ciągu drogi powiatowej Nr 3808 S na odcinku od DW 793 do DW 792 (m.Jaworznik)" .

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - 6

Załączniki Nr 7 do SIWZ- wzór umowy


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-03-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-03-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 23-03-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 20-02-2018 o godz. 20:36:07 (163 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.45 sekund