Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2021/2022

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 ZAKOŃCZONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/13/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w m. Mzyki do DW 789”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Klauzula informacyjna - RODO


UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz ofertowy postępowania nr PZD/13/342/DP/ST/2019. Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 14-10-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 31-10-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 13-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 23:02:30 (280 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PHP-Nukedotyczy przetargu nieograniczonego pn.
„AWARYJNA WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE”

Wysłany przez admin dnia 21-11-2016 o godz. 21:08:57 (703 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4064 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PHP-Nukedotyczy przetargu nieograniczonego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1712S od DW 789 Niegowa – Ogorzelnik – Zdów w granicach administracyjnych powiatu”

Wysłany przez admin dnia 13-10-2016 o godz. 00:11:26 (742 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2920 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PHP-Nukedotyczy:
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

Wysłany przez admin dnia 06-10-2016 o godz. 22:26:08 (581 odsłon)
(Czytaj więcej... | 919 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PHP-NukePrzedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu Art.2 pkt.8 ustawy PZP, pod nazwą :
„Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzyw sztucznych wraz z montażem i demontażem palików w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2016/2017”

Wysłany przez admin dnia 05-10-2016 o godz. 20:31:06 (478 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1080 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: Ogłoszenie nr PZD/13/342/DP/ST/2016 z dnia 2016-10-03

PHP-NukePrzetarg nieograniczony pn " Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2016/2017"

Wysłany przez admin dnia 03-10-2016 o godz. 21:12:53 (878 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3654 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: Ogłoszenie nr PZD/B/12/345/DP/SD/2016 z dnia 2016-09-26

PHP-Nukedotyczy :
„Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej „DR” - luzem z antyzbrylaczem - przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2016/2017 w całkowitej ilości do 400,00 Mg”

Wysłany przez admin dnia 26-09-2016 o godz. 21:07:19 (552 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1416 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: Ogłoszenie nr 311207 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.

PHP-Nukedotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1712S Niegowa – Ogorzelnik, odcinek ul. Bankowa w miejscowości Niegowa.

Planuje się dofinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w ramach dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

Wysłany przez admin dnia 21-09-2016 o godz. 20:58:59 (756 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2777 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: ZAPYTANIE OFERTOWAE O CENĘ

PHP-Nukedotyczy
Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych pionowych do oznakowania pionowego dróg utrzymmywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

Wysłany przez admin dnia 16-09-2016 o godz. 13:48:09 (535 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1592 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PHP-NukePełen tekst ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert - Ogłoszenie nr 303417 - 2016 z dnia 2016-08-29 r.


ZOBACZ OGŁOSZENIE 303417 - 2016 z dnia 2016-08-29 r.

Wysłany przez admin dnia 13-09-2016 o godz. 21:52:45 (513 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund