Nr sprawy: PZD - ST /342/1/2007
Data: 06-07-2007 o godz. 08:55:50
Temat: PHP-Nuke


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej nr 3801S odcinek od skrzyżowania DW 789
Koziegłówki – Mysłów – Osiek od km 0+000 do km 6+100 ”Myszków 06.07.2007r
Nr sprawy: PZD - ST /342/1/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych Powiatowy Zarząd
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki informuje, że
w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR”
ul. Częstochowska 6/4
42-700 Lubliniec

1. Uzasadnienie wyboru wykonawcy : w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego wpłynęła jedna ważna oferta. Oferta nie podlegała wykluczeniu ani
odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższała kwoty, którą zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia.


Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz na stronie internetowej http:// www.pzd.myszkow.pl
2. Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Lipowska
tel./fax : 034/ 314-83-04 e-mail : anial@pzd.com.pl

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
inż. Stefan Cieślewicz


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=123