Nr sprawy: 7/332/DW/3/2007
Data: 06-07-2007 o godz. 09:06:47
Temat: PHP-Nuke


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

"Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 Gniazdów –Koziegłowy –Żarki-
Niegowa- Staromieście w m. Niegowa oraz w ciągu DW nr 791 DK-1 – Osiny –Poraj –
Myszków- Mrzygłód –gr.powiatu w m. Myszków ul. Al. Wolności”Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych Powiatowy Zarząd
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki informuje, że
w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą:
Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur ul.Szkolna 29a,42-425 Kroczyce

1.Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej 60 000euro, wpłynęła jedna oferta.
Cena oferty była niższa niż Zamawiający przeznaczył środków na sfinansowanie
Zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.
Oferta nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu.

2.Osoba upoważniona do kontaktów:
Iwona Bubel
tel./fax:.034/ 314-83-04 iwonab@pzd.com.pl

Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz na stronie internetowej http:// www.pzd.myszkow.pl

Dyrektor
/…./ Stefan Cieślewicz

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=124