Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 30-07-2007 o godz. 15:14:01
Temat: PHP-Nuke


Myszków, dn. 30.07.2007 r.
Nr PZD- ST/342/2/ 07

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie –„Przebudowy drogi powiatowej nr 1714S ul. Sikorskiego w Myszkowie „
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2006r., Nr 164,poz 1163 ze zm.) informuję o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano ofertę nr 2 tj. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „MYSZKÓW” Sp.z o.o; 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59
z ceną netto: 557 355,61 zł ; brutto: 679 973,84 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną ofertową. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt).
Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofertę:

Oferta nr 1 tj. – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o w Zabrzu , 41-800 Zabrze ,ul. Lecha 10
Ocena (liczba punktów) – 95,4 ;
Cena oferowana wyższa od najniższej ceny oferowanej;
Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ odpowiada wymogom określonym w ustawie z dn. 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie

inż. Stefan Cieślewicz


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=125