Ogłoszenie o zamówieniu -
Data: 27-05-2011 o godz. 20:13:49
Temat: PHP-Nuke


Żarki: WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3801 S RELACJI MYSŁÓW - OSIEK NA TERENIE GMINY KOZIEGŁOWY

Numer ogłoszenia: 150567 - 2011; data zamieszczenia: 27.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow .pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ.

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne Ogólne

Specyfikacje Techniczne - Nawierzchnia z betonu asfaltowego.


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=337