OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Data: 03-07-2015 o godz. 22:35:11
Temat: PHP-Nuke


Znak sprawy: PZD/B/8/335/DW/SD/2015
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( DZ.U. z 2013r , poz.907 ze zmianami) zapraszamy do złożenia oferty cenowej w sprawie udzielania zamówienia publicznego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach , ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest: „Wykonanie ewidencji dróg powiatowych i obiektów mostowych w ciągach tych dróg w granicach administracyjnych powiatu Myszkowskiego, przez co rozumie się: dostarczenie systemu elektronicznego do ewidencji, zgromadzenie i wprowadzenie danych do systemu”
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych i obiektów mostowych w ciągach tych dróg, przez co rozumie się: dostarczenie systemu elektronicznego do ewidencji, zgromadzenie i wprowadzenie danych do systemu zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 poz. 582) w granicach administracyjnych powiatu Myszkowskiego.
Opracowanie ewidencji dróg obejmuje łącznie sieć o długości ok. 170,2 km, w tym: Drogi w granicach administracyjnych miast:
- utwardzone – ok. 21,7 km

Drogi poza granicami administracyjnymi miast:
- utwardzonych – ok. 138,9 km
- nieutwardzonych – ok. 9,6 km

Opracowanie ewidencji obiektów mostowych obejmuje 18szt obiektów mostowych.

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=502