Ogłoszenie nr 305787 - 2016 z dnia 2016-09-07
Data: 07-09-2016 o godz. 21:38:08
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : niePełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 3-8 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 9 - WZÓR UMOWYSPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przedmiar robót - Załącznik Nr 1


WYMAGANIA OGÓLNE


ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH


Roboty ziemne DP 3806S


ST D- 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA DP Nr 3806S Trzebniów


ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO


D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


ST D-08.01.01 KRAWĘZNIKI BETONOWE


ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ DP Nr 3806S Trzebniów


ST D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE

DODATKOWE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA

Zmiana treści SIWZ.- dodane 13-09-2016

Nowy wzór umowy.- dodane 13-09-2016

Informacja z otwarcia ofert - dodane 22-09-2016

Informacja o wyborze oferty - dodano dnia 07-10-2016


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dodano 03-11-2016


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=575