Ogłoszenie nr 307028 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.
Data: 09-09-2016 o godz. 22:07:02
Temat: PHP-Nuke


Żarki: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3800S ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z DW 789 LGOTA GÓRNA – LGOTA MOKRZESZ – KUŹNICA NOWA w km 1+915 - 2 +515, 3+050 – 3 + 950 i 4 + 150 – 4 + 650 oraz 1 + 400 – 1 + 915, 2 + 515 – 3 + 050 , 3+ 950 - 4 + 150, 4 + 650 – 4 + 850” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie
Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 3-8 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 9 - WZÓR UMOWYSPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGÓLNE

MAPA

Przedmiar 1+400-4+850

Przedmiar 1+915- 4+650

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SPAKOWANE ZIP

DODATKOWE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA

Zmiana treści SIWZ. - dodane 13-09-2016

Nowy wzór umowy. - dodane 13-09-2016

Odpowiedzi na pytania. - dodane 21-09-2016

Informacja z otwarcia -dodane 26-09-2016

Poprawiona informacja z otwarcia -dodane 27-09-2016

Informacja o wyborze oferty dla ogłoszenia nr PZD/8/342/DP/ST/2016 -dodane 19-10-2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -dodane 07-11-2016


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=577