Ogłoszenie nr 307658 - 2016 z dnia 2016-09-13 r.
Data: 13-09-2016 o godz. 19:11:31
Temat: PHP-Nuke


Żarki: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3809S ul. Częstochowskiej w Żarkach na odcinku od ul. Mickiewicza do końca zabudowań”  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : niePełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 3-8 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 9 - WZÓR UMOWY

Przedmiar - chodnik czestochowskaSPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.00.01 Roboty ziemne DP 3806S

ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMINENNEGO

ST D 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE.

ST D 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ

ST D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE

Specyfikacja Techniczna na wykonanie ścieków z kostki brukowej- betonowej

DODATKOWE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert - dodane 29-09-2016

Informacja o wyborze oferty dla ogłoszenia nr 307658 - 2016 - dodano 17-10-2016r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dodano 08-11-2016


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=578