Ogłoszenie nr 307845 - 2016 z dnia 2016-09-13 r.
Data: 13-09-2016 o godz. 19:16:03
Temat: PHP-Nuke


Żarki: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1712S od DW 789 Niegowa – Ogorzelnik – Zdów w granicach administracyjnych powiatu” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : niePełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 3-8 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 9 - WZÓR UMOWY

Przedmiar Ogorzelnik - ZdówSPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.01.01 - roboty przygotowawcze Ogorzelnik-Zdów

D.02.00.01 Roboty ziemne DP 1712S Ogorzelnik - Zdów

ST D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

DODATKOWE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert - dodane 29-09-2016

Informacja o unieważnieniu postępowania . dodano 12-10-2016


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=579