Ogłoszenie nr 311207 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.
Data: 21-09-2016 o godz. 19:58:59
Temat: PHP-Nuke


dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1712S Niegowa – Ogorzelnik, odcinek ul. Bankowa w miejscowości Niegowa.

Planuje się dofinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w ramach dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 4-9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - WZÓR UMOWY

Dodatkowe dokumenty ST

Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert dla ogłoszenia nr 311207 - dodano 06-10-2016 r.

Informacja o wyborze oferty dla ogłoszenia nr 311207 - dodano 17-10-2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dodano 08-11-2016


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=586