WYJASNIENIA DO PYTAŃ - Ogłoszenie nr 307028 - 2016 z dnia 2016-09-09 r
Data: 21-09-2016 o godz. 20:10:17
Temat: PHP-Nuke


wyjaśnienia do złożonych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3800S ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z DW 789 LGOTA GÓRNA – LGOTA MOKRZESZ – KUŹNICA NOWA w km 1+915 - 2 +515, 3+050 – 3 + 950 i 4 + 150 – 4 + 650 oraz 1 + 400 – 1 + 915, 2 + 515 – 3 + 050 , 3+ 950 - 4 + 150, 4 + 650 – 4 + 850”.

Odpowiedzi na pytania . - dodane 21-09-2016

Ogłoszenie nr 307028 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=587