PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/6/332/DW/SD/2017, PZD/11/342/DP/SD/2017
Data: 04-07-2017 o godz. 22:26:01
Temat: PHP-Nuke


pt. „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

Załączniki Nr 3 - 5

Załączniki Nr 6

Załączniki Nr 7

Załączniki Nr 8 - 15Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-07-2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 i części 4. Dodano - 28-07-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, części 3, części 5. Dodano - 03-08-2017 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 11-08-2017 r.
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=669