Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: Informacja o utrudnieniach

INFOPrace na lini kolejowej NR 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie - utrudnienia w ciągu ulicy Mickiewicza Poraju od 28.09.2020 do 03.10.2020

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia.


Wysłany przez admin dnia 25-09-2020 o godz. 12:40:29 (7 odsłon)
(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PHP-Nuke pn.:Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej stosowanej „na zimno” drobnoziarnistej, workowanej, produkowanej z kruszywa dolomitowego lub bazaltowego na bazie asfaltów modyfikowanych - wraz z paletami. ”

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Wymagania.

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 02-10-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 23-09-2020 o godz. 13:56:40 (18 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PHP-Nuke pn.:"Zakup i dostawa masy zalewowej na gorąco."

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 02-10-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 23-09-2020 o godz. 11:50:24 (27 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 : I N F O R M A C J A O U T R U D N I E N I A C H

INFOPrace na lini kolejowej NR 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie - wydłużenie zamknięcia przejazdu w ciągu ulicy Mickiewicza Poraju do 24.09.2020 do godziny 17.00

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia.


Wysłany przez admin dnia 19-09-2020 o godz. 04:09:09 (13 odsłon)
(Czytaj więcej... | | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/8/332/DW/SD/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 01.10.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020-2021"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Wykaz robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 10 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 28-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-10-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. Dodano - 07-10-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 08-10-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-10-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 16-09-2020 o godz. 20:53:10 (85 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/16/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 29.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Tabela prac projektowych.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO

Mapa.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 23-09-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 23-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 29-09-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 15-09-2020 o godz. 19:14:45 (62 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 5)

 OTWARTE: PZD/15/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 24.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789- Koziegłówki - Mysłów - Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy - nowy obowiązujący . Dodano - 21-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 24-09-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty . Dodano - 02-10-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 12-10-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 15-09-2020 o godz. 19:01:51 (70 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 Informacje: Informacja nt utrudnień w ruchu

INFOW imieniu Generalnego Wykonawcy, w związku z planowanymi pracami budowlanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0 m” informujemy iż prace w ciągu drogi powiatowej nr 3804 S ulicy Pińczyckiej w Myszkowie i ulicy Myszkowskiej w m. Stara Huta będą prowadzone od dnia 15.09.2020. Również od dnia 15.09.2020 wprowadzona w trybie awaryjnym zostanie czasowa organizacja ruchu.

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia.


Wysłany przez admin dnia 15-09-2020 o godz. 18:52:33 (9 odsłon)
(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/14/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 28.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej” – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy - nowy obowiązujący . Dodano - 21-09-2020 r.
Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 28-09-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 02-10-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 12-10-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 11-09-2020 o godz. 22:34:16 (63 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 Informacje: Prace na lini kolejowej NR 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie - UTRUDNIENIA

INFOPrace na lini kolejowej NR 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie - UTRUDNIENIA

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia.


Wysłany przez admin dnia 10-09-2020 o godz. 07:49:26 (13 odsłon)
(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.19 sekund