Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2018/2019


  •   Linki


 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zaproszenie do składania ofert.

"Dostawa wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w 2019".

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert


Wysłany przez admin dnia 18-02-2019 o godz. 22:40:11 (9 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ: PZD/B/5/345/DP/ST/2019

"Odbiór odpadów komunalnych z siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach". .

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 15-02-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 04-02-2019 o godz. 21:33:39 (15 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ: PZD/B/3/335/DW/SD/2019

PHP-Nuke"Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych pionowych do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie". .

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę

Formularz ofertowy.

Załącznik - Rys 1,2,3

Istotne postanawiania umowy

Wytyczne Techniczne


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 31-01-2019 o godz. 23:18:01 (45 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zaproszenie do składania ofert.

PHP-Nuke"Wykonanie wyceny pozyskanego z wycinki drewna w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na podstawie oględzin w terenie w całkowitej ilości do 325 sztuk".

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 29-01-2019 o godz. 23:37:44 (17 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/3/342/DP/SD/2019, PZD/2/332/DW/SD/2019

PHP-Nuke"Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR"-luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 w całkowitej ilości 500 Mg".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 4 -ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 7 - WZÓR / PROJEKT UMOWY

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 06-02-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 12-02-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 18-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 29-01-2019 o godz. 23:00:25 (32 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/2/342/DP/SD/2019, PZD/1/332/DW/SD/2019

"Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2019".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - 7 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 8 - załącznik nr 8 - wzór umowy dla zad. 1 i zad. 2.

Załącznik nr 9 - wzór umowy dla zad. .3.

Załącznik nr 10 - 11 LOKALIZACJA, WYKAZ I ZAKRES MIEJSC

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 06-02-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 18-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 28-01-2019 o godz. 19:34:07 (27 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 € -:PZD/B/3/345/DP/SD/2019

"Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu wraz z obsługa operatorską do bieżącego utrzymania dróg utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie".

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Wzór umowy.

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 05-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 22-01-2019 o godz. 20:42:01 (21 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/1/342/DP/SD/2019

PHP-Nukepn.:"Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 w całkowitej ilości 5 000,0 Mg"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

Załącznik nr 7 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

UWAGA - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 15-01-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 17-01-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 21-01-2019 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 28-01-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 09-01-2019 o godz. 21:07:14 (55 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 € -: PZD/B/1/345/DP/SD/2019

"Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu wraz z obsługa operatorską do bieżącego utrzymania dróg utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie".

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Wzór umowy.

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 21-01-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 07-01-2019 o godz. 22:12:42 (32 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 € - PZD/B/20/345/DP/ST/2018

"Dostawa chemicznych środków czystości i akcesoriów do sprzątania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 1- Wykaz środków

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 11-01-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 21-12-2018 o godz. 22:37:26 (44 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.30 sekund