Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2018/2019


  •   Linki


 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym

PHP-NukeOgłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego marki ZIŁ 157K - pług wirnikowy.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego marki ZIŁ 157K.

Wysłany przez admin dnia 16-04-2019 o godz. 23:34:52 (20 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/15/345/DP/ST/2019

PHP-Nuke" Wykonanie ekspertyzy technicznej drogi powiatowej nr 1012 S odcinek od granicy powiatu Choroń-Poraj od 0+000 do km 5+324"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania . Dodano - 09-04-2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 12-04-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 04-04-2019 o godz. 23:27:01 (24 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/12/345/DP/ST/2019

"Wykonanie ekspertyzy technicznej drogi powiatowej nr 1012 S odcinek od granicy powiatu Choroń-Poraj od 0+000 do km 5+324"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 03-04-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 26-03-2019 o godz. 20:26:38 (32 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/4/332/DW/SD/2019, PZD/5/342/DP/SD/2019

"Wykonanie odnowy oznakowania poziomego jezdni na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót

Załącznik Nr 2 - Wytyczne Techniczne - oznakowanie poziome

Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków

Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 7 - 10

Załącznik Nr 11 - PROJEKT UMOWY

Klauzula informacyjna - RODO

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, NOWY OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTY

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia. Dodano - 05-04-2019 r.

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy - nowy obowiązujący. Dodano - 05-04-2019 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 11-04-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 26-03-2019 o godz. 20:13:19 (120 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/9/345/DP/ST/2019

PHP-Nuke" Wykonanie ekspertyzy technicznej drogi powiatowej nr 1012 S odcinek od granicy powiatu Choroń-Poraj od 0+000 do km 5+324"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 22-03-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 14-03-2019 o godz. 21:15:07 (30 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/4/335/DW/SD/2019, PZD/B/8/345/DP/SD/2019

" Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej stosowanej "na zimno" drobnoziarnistej, workowanej, produkowanej z kruszywa dolomitowego lub bazaltowego na bazie asfaltów modyfikowanych"- wraz z paletami" .

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy.

Załącznik Nr 2 - wymagania

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 13-03-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 04-03-2019 o godz. 22:33:44 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/4/335/DW/SD/2019

PHP-Nuke"Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych pionowych do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie" .

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę

Formularz ofertowy.

Załącznik - Rys 1,2,3

Istotne postanawiania umowy

Wytyczne TechniczneDodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-03-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 27-02-2019 o godz. 22:03:10 (39 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/3/332/DW/SD/2019, PZD/4/342/DP/SD/2019

PHP-Nuke"Remont cząstkowy nawierzchni drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Przedmiary robót zadania 1 - 3

Załącznik nr 3 do 9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - PROJEKT UMOWY

Wytyczne techniczne

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 12-03-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 26-03-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 03-04-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 22-02-2019 o godz. 15:16:14 (43 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zaproszenie do składania ofert.

"Dostawa wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w 2019".

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 04-03-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 18-02-2019 o godz. 21:40:11 (23 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ: PZD/B/5/345/DP/ST/2019

"Odbiór odpadów komunalnych z siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach" .

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 15-02-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 04-02-2019 o godz. 20:33:39 (34 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.41 sekund