Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: Informacja na temat utrudnień w ruchu

INFOoraz tymczasowej org. ruchu w dniu 5.07.2020 w godz 8-20 - przejazd Osiny

Pełen tekst ogłoszenia

Pełny tekst informacji.

Wysłany przez admin dnia 30-06-2020 o godz. 11:05:33 (3 odsłon)
(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

 WOLNE STANOWISKA: Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze

PHP-Nuke " Referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji w PZD".

Ogłoszenie o naborze.

Oświadczenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.

Wysłany przez admin dnia 17-06-2020 o godz. 18:21:05 (7 odsłon)
(Czytaj więcej... | WOLNE STANOWISKA | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/6/332/DW/SD/2020, PZD/9/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - 6 .

Załącznik nr 7.1 do SIWZ-umowa Cz.1.

Załącznik nr 7.2 do SIWZ- umowa Cz. 2-5

Załącznik nr 8-15 do SIWZ.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 24-06-2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie części 2, części 3, części 4 . Dodano - 30-06-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 12-06-2020 o godz. 15:59:49 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/5/332/DW/SD/2020

PHP-Nuke„Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 3a - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 3b - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 7 – Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie Podmiotu

Załączniki Nr 9- Wzór umowy.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 25-06-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 08-06-2020 o godz. 21:40:43 (28 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/4/332/DW/SD/2020; PZD/8/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Wykonanie odnowy oznakowania poziomego jezdni na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie Podmiotu

Załączniki Nr 10 - Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 11 - PROJEKT UMOWY

RODO
Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do przetargu. Dodano - 28-05-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-06-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty . Dodano - 15-06-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 22-06-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 30-06-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 15-05-2020 o godz. 20:16:54 (56 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 WOLNE STANOWISKA: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze -

" Referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji w PZD".

Ogłoszenie o naborze.

Oświadczenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze. Dodano - 16-06-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 12-05-2020 o godz. 23:38:15 (164 odsłon)
(Czytaj więcej... | WOLNE STANOWISKA | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/7/342/DP/ST/2020

PHP-Nuke„Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0 m.””.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik Nr 2 - Specyfikacje Techniczne

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie Podmiotu

Załącznik Nr 8 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 9 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 10 - Wzór Umowy

Informacja RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania


Wyjaśnienia do postępowania nr PZD/7/342/DP/ST/2020. Dodano - 29-04-2020 r.

MAPA MYSZKÓW - STARA HUTA. Dodano - 29-04-2020 r.

Zaktualizowano załączniki nr 4 i 5. Dodano - 07-05-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-05-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 01-06-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 08-06-2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-06-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 27-04-2020 o godz. 17:25:22 (336 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Informacja na temat utrudnień w ruchu ( 1012S Poraj )

INFOInformacja o czasowej zmianie organizacji ruchu na drodze 1012S (Poraj)

Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

OBJAZD MOST PORAJ I.pdf

OBJAZD MOST PORAJ II.pdf

Wysłany przez admin dnia 21-04-2020 o godz. 09:59:55 (51 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 Informacje: Zmiana organizacji ruchu

INFO
Pełen tekst ogłoszenia

W 4987 Wg Rozdzielnika - Dot. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Mickiewicza w Poraju w km 246,697 linii kolejowej nr 1.


Wysłany przez admin dnia 17-04-2020 o godz. 12:09:53 (52 odsłon)
(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zaproszenia do składania ofert

PHP-Nuke„ Wykonywanie usługi związanej z hydrodynamicznym czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przy kanalikami w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie jeden raz w roku 2020 ”

Pełen tekst ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

UMOWA CZYSZCZENIE STUDZIENEK KAN.DESZCZ. Dodano 20-04-2020.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 27-04-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 02-04-2020 o godz. 21:22:31 (87 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.38 sekund