Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: PHP-Nuke

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 WOLNE STANOWISKA: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

PHP-Nukereferent ds. archiwum, ochrony środowiska i gospodarki gruntami w PZD Myszków.

Ogłoszenie o naborze.

Ogłoszenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wynikach naboru. Dodano - 07-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 01-10-2019 o godz. 18:33:11 (25 odsłon)
(Czytaj więcej... | WOLNE STANOWISKA | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/13/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w m. Mzyki do DW 789”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Klauzula informacyjna - RODO


UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz ofertowy postępowania nr PZD/13/342/DP/ST/2019. Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 14-10-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 31-10-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 23:02:30 (53 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/12/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Uzgodnienia.

Projekt budowlany.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 07-10-2019 r.

Decyzja ZRID. Dodano - 07-10-2019 r.

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy. Dodano - 07-10-2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ . Dodano - 08-10-2019 r.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu . Dodano - 08-10-2019 r.UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz Ofertowy dla postępowania nr PZD/12/342/DP/ST/2019 . Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 14-10-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 04-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 22:36:32 (233 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/14/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku około 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rzeką Warta w ciągu DP 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiary.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Operat wodnoprawny.

PB Przebudowa mostu Poraj.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 07-10-2019 r.

Pozwolenie na Budowę. Dodano - 07-10-2019 r.

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy. Dodano - 07-10-2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ cześć 2 . Dodano - 07-10-2019 r.

UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz Ofertowy dla postępowania nr PZD/14/342/DP/ST/2019 . Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 15-10-2019 r.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 04-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 21:12:21 (365 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/19/345/DP/ST/2019

PHP-Nuke" Wykonanie ekspertyzy technicznej drogi powiatowej nr 1012 S odcinek od granicy powiatu Choroń-Poraj od 0+000 do km 5+324"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Decyzja PINB.

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 27-09-2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 03-10-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 13-09-2019 o godz. 21:28:15 (32 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/8/332/DW/SD/2019

PHP-NukePn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Przedmiary robót - Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - STWiORB

Załącznik nr 3 do 9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - projekt umowy

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 25-09-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 11-10-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 22-10-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 06-09-2019 o godz. 22:32:59 (35 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/11/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP 3809S o chodnik - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Przedmiary robót - Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - STWiORB

Załącznik nr 3 do 9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - do SIWZ

Załącznik 11 - Projekt Wykonawczy

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Rysunki do projektu wykonawczego. Dodano - 30-08-2019 r.

UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty

Wyjaśnienie do treści SIWZ. Dodano - 04-09-2019 r.

Dodatkowe dokumenty do postępowania Z. Dodano - 04-09-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 13-09-2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 03-10-2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 09-10-2019 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 10-10-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 28-08-2019 o godz. 23:14:08 (80 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

PHP-Nuke" Wykonanie nasadzeń drzew w ilości 95szt. w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie miasta Myszków"

Pełen tekst ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 02-09-2019 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu. Dodano - 03-09-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 14-08-2019 o godz. 19:07:04 (40 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/7/332/DW/SD/2019 PZD/10/342/DP/SD/2019

PHP-Nuke„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2019/2020”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - 6

Załącznik Nr 7.1 do SIWZ Cz.1 - WZÓR / PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 7.2 do SIWZ Cz 2- WZÓR / PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 - 12

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 20-08-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 29-08-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamowienia . Dodano - 11-09-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 30-07-2019 o godz. 22:36:05 (56 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/9/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke""„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP 3809S o chodnik - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Przedmiary robót - Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - STWiORB

Załącznik nr 3 do 9 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 10 - do SIWZ

Załącznik 11 - Projekt Wykonawczy

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 20-08-2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 26-08-2019 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 27-08-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 29-07-2019 o godz. 20:38:24 (154 odsłon)
(Czytaj więcej... | UNIEWAŻNIONE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.45 sekund