Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: PHP-Nuke

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/4/335/DW/8/345/DP/SD/2020

PHP-Nuke"Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych pionowych do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy.

Wzór i wymogi dla znaków i balustrad chodnikowych.

WT ZPKW.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Klauzula informacyjna - RODO

Wysłany przez admin dnia 20-02-2020 o godz. 20:50:08 (18 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Sprzedaż samochodu specjalnego marki ZIŁ-157 K - pług wirnikowy

PHP-NukePełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży.

Zdjęcia pojazdu.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Nowy obowiązujący załącznik-oświadczenie . Dodano 20-02-2020

Wysłany przez admin dnia 19-02-2020 o godz. 22:04:13 (38 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 WOLNE STANOWISKA: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze -

PHP-Nuke " referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji w PZD".

Ogłoszenie o naborze.

Oświadczenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.


Wysłany przez admin dnia 11-02-2020 o godz. 21:58:15 (6 odsłon)
(Czytaj więcej... | WOLNE STANOWISKA | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/5/345/DP/SD/2020, PZD/B/3/335/DW/SD/2020

PHP-Nuke„Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską do bieżącego utrzymania dróg utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano 14-02-2020

Wysłany przez admin dnia 31-01-2020 o godz. 21:42:38 (33 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA PZD/1/342/DP/ST/2020

PHP-NukePrzebudowa drogi powiatowej nr 3809 S Przybynów-Zaborze – wykonanie dokumentacji technicznej

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-PZP-podstawy-wykluczenia.

Załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-PZP-warunki-udzialu.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 -zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8- Umowa.

Klauzula informacyjna - RODO
Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 05-02-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 10-02-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 25-02-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 29-01-2020 o godz. 21:14:10 (66 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/21/345/DP/ST/2019

PHP-Nuke„Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będącego w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Załącznik nr 1-2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 22-11-2019 r.

Wysłany przez admin dnia 12-11-2019 o godz. 23:31:19 (58 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 WOLNE STANOWISKA: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

PHP-Nukereferent ds. archiwum, ochrony środowiska i gospodarki gruntami w PZD Myszków.

Ogłoszenie o naborze.

Ogłoszenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wynikach naboru. Dodano - 07-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 01-10-2019 o godz. 18:33:11 (38 odsłon)
(Czytaj więcej... | WOLNE STANOWISKA | Wynik: 0)

 ZAKOŃCZONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/13/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w m. Mzyki do DW 789”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Klauzula informacyjna - RODO


UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz ofertowy postępowania nr PZD/13/342/DP/ST/2019. Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 14-10-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 31-10-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 13-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 23:02:30 (86 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAKOŃCZONE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/12/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Uzgodnienia.

Projekt budowlany.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 07-10-2019 r.

Decyzja ZRID. Dodano - 07-10-2019 r.

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy. Dodano - 07-10-2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ . Dodano - 08-10-2019 r.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu . Dodano - 08-10-2019 r.UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz Ofertowy dla postępowania nr PZD/12/342/DP/ST/2019 . Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 14-10-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 04-11-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 19-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 22:36:32 (292 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/14/342/DP/ST/2019

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku około 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rzeką Warta w ciągu DP 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiary.

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB

Załączniki od nr 4 do nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Operat wodnoprawny.

PB Przebudowa mostu Poraj.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 07-10-2019 r.

Pozwolenie na Budowę. Dodano - 07-10-2019 r.

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy. Dodano - 07-10-2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ cześć 2 . Dodano - 07-10-2019 r.

UWAGA !!! Dodatkowe dokumenty - nowy wzór umowy i nowy formularz ofertowy !!!

Załącznik nr 12 nowy wzór umowy . Dodano - 09-10-2019 r.

Nowy Formularz Ofertowy dla postępowania nr PZD/14/342/DP/ST/2019 . Dodano - 10-10-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 15-10-2019 r.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 04-11-2019 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-11-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 27-09-2019 o godz. 21:12:21 (466 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.41 sekund