Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: PHP-Nuke

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 OTWARTE: PZD/8/332/DW/SD/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 01.10.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020-2021"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Wykaz robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 10 – Umowa

Informacja RODO

Wysłany przez admin dnia 16-09-2020 o godz. 20:53:10 (13 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/16/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 29.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Tabela prac projektowych.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO

Wysłany przez admin dnia 15-09-2020 o godz. 19:14:45 (22 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/15/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 24.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789- Koziegłówki - Mysłów - Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO

Wysłany przez admin dnia 15-09-2020 o godz. 19:01:51 (15 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/14/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 28.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej” – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO

Wysłany przez admin dnia 11-09-2020 o godz. 22:34:16 (14 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 : Dane do płatności

PHP-NukeDANE DO PŁATNOŚCI

1. W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Opłatę należy wnieść na:

Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17

Nr konta:
MBS Myszków o Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu publicznego.

Opłatę należy wnieść na:

Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17

Nr konta:
MBS Myszków o Żarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

Wysłany przez admin dnia 19-08-2020 o godz. 08:34:49 (30 odsłon)
(Czytaj więcej... | | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/13/342/DP/ST/2020

PHP-Nuke pn.:„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Tabela prac projektowych.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług wykonanych

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik Nr 8- Wzór Umowy

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 03-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-09-2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 16-09-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 14-08-2020 o godz. 16:59:38 (68 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/12/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke pn.:„Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej „DR” - luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021 w całkowitej ilości 300 Mg”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6 do SIWZ - SST.

Załącznik Nr 7 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 26-08-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 01-09-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 16-09-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 12-08-2020 o godz. 11:32:58 (48 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/11/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 S Sokolniki-Zagórze. Wykonanie dokumentacji technicznej. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 27-08-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 03-09-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 16-09-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 12-08-2020 o godz. 10:51:22 (61 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: PZD/B/10/345/DP/SD/2020

PHP-Nuke"Wykonanie przeglądów rozszerzonych, obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Projekt umowy

RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 03-08-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 13-07-2020 o godz. 10:44:31 (97 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PZD/7/332/DW/SD/2020, PZD/10/342/DP/SD/2020

PHP-Nukepn.:„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - 6 .

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.

Załączniki 8 - 12 do SIWZ.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 27-07-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 06-08-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 19-08-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 10-07-2020 o godz. 11:21:41 (71 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.24 sekund