Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2018/2019


  •   Linki


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: PHP-Nuke

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ: PZD/B/3/335/DW/SD/2019

PHP-Nuke"Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych pionowych do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie". .

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę

Formularz ofertowy.

Załącznik - Rys 1,2,3

Istotne postanawiania umowy

Wytyczne Techniczne


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 31-01-2019 o godz. 23:18:01 (45 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zaproszenie do składania ofert.

PHP-Nuke"Wykonanie wyceny pozyskanego z wycinki drewna w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na podstawie oględzin w terenie w całkowitej ilości do 325 sztuk".

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 29-01-2019 o godz. 23:37:44 (17 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/3/342/DP/SD/2019, PZD/2/332/DW/SD/2019

PHP-Nuke"Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR"-luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 w całkowitej ilości 500 Mg".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 4 -ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 7 - WZÓR / PROJEKT UMOWY

Klauzula informacyjna - RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 06-02-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 12-02-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 18-02-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 29-01-2019 o godz. 23:00:25 (32 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/1/342/DP/SD/2019

PHP-Nukepn.:"Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 w całkowitej ilości 5 000,0 Mg"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

Załącznik nr 7 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

UWAGA - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 15-01-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 17-01-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 21-01-2019 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 28-01-2019 r.


Wysłany przez admin dnia 09-01-2019 o godz. 21:07:14 (55 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/10/332/DW/SD/2018

PHP-Nukepn.:"Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"
Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiary robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja RODO.


UWAGA - Wyjaśnienia do postępowania

Odpowiedzi na pytania. Dodano - 01-10-2018 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 09-10-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-10-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 24-10-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 24-09-2018 o godz. 20:43:16 (74 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/9/332/DW/SD/2018, PZD/34/342/DP/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1-6 do SIWZ.

Załączniki nr 7 do SIWZ.

Załącznik nr 8 - 12 do SIWZ

Informacja RODO.


UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!

Zmiana terminu składania ofert. Dodano - 20-09-2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 20-09-2018 r.

SIWZ zima - modyfikacja. Dodano - 20-09-2018 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 27-09-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 01-10-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 05-10-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 18-09-2018 o godz. 14:31:21 (96 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 € - PZD/B/8/335/DW/SD/2018

PHP-Nuke"„Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie” .

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę

Załącznik Nr 1 - Załącznik obrazujący formę znaku drogoweg

Załącznik - formularz cenowy

Załącznik - istotne postanawiania umowy

Wytyczne Techniczne


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 19-09-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 11-09-2018 o godz. 14:33:34 (74 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/8/332/DW/SD/2018

PHP-Nukepn.:"Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"
Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiary robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 21-09-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 24-09-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 25-09-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 06-09-2018 o godz. 22:09:32 (131 odsłon)
(Czytaj więcej... | UNIEWAŻNIONE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 €

PHP-Nukedotyczy: "Wykonanie wyceny pozyskiwanego z wycinki drzew drewna w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na podstawie oględzin w terenie w całkowitej ilości do 250 szt."

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 23-08-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-08-2018 o godz. 23:24:50 (60 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/32/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków (Nierada)”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB.

Załączniki Nr 4 - 11 do SIWZ.

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy

Informacja RODO.

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy ETAP 2 - wersja XLS

Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy ETAP 2 - wersja PDF

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy_ETAP 3 wersja PDF

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy_ETAP 3 wersja XLS

PROJEKT BUDOWLANY.

UZGODNIENIA.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Wykaz działek_etap 2 i 3

Decyzja ZRID


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ-09.08.2018 . Dodano - 09-08-2018 r.


UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 10-08-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji. Dodano - 10-08-2018 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 22-08-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 07-09-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 18-09-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 03-08-2018 o godz. 12:38:04 (152 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.46 sekund