Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: PHP-Nuke

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nowe postępowanie w kategorii do 30 000€

PHP-Nukepn.: "Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będącego w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 i 2 .

Załącznik Nr 3 - ISTOTNE WARUNKI UMOWY/WZÓR UMOWY.

RODO

Wysłany przez admin dnia 27-11-2020 o godz. 19:56:19 (8 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nowe postępowanie w kategorii do 30 000€

PHP-Nukepn.: "Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, tabliczek do znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.

Wzór i wymogi dla znaków drogowych.

WT ZPKW

RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 18-11-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 06-11-2020 o godz. 22:49:40 (81 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nowe postępowanie w kategorii do 30 000€

PHP-Nukepn.: "Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będącego w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 i 2 .

Załącznik Nr 3 - ISTOTNE WARUNKI UMOWY/WZÓR UMOWY.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 27-11-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 06-11-2020 o godz. 22:41:47 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nowe postępowanie w kategorii do 30 000€

PHP-Nukepn.: "Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych nadawanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług.

Załącznik Nr 3 - Wykaz placówek.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Przedłużenie terminu składania ofert. Dodano - 18-11-2020 r.

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 18-11-2020 r.

Formularz ofertowy- załącznik nr 1 - nowy. Dodano - 18-11-2020 r.

Załącznik do formularza ofertowego - nowy obowiązujący. Dodano - 18-11-2020 r.

Załącznik nr 5 - wzór umowy- nowy obowiązujący. Dodano - 18-11-2020 r.

Dodatkowe wyjaśnienia w toku postępowania. Dodano - 24-11-2020 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 27-11-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 04-11-2020 o godz. 21:18:01 (45 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nowe postępowanie w kategorii do 30 000€

PHP-Nukepn.: "Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2021 roku dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 1 - Artykuły biurowe.

Załącznik Nr 2 - Materiały eksploatacyjne.

Umowa

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 18-11-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 02-11-2020 o godz. 14:11:05 (49 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PHP-Nukepn.: "Dostawa chemicznych środków czystości i akcesoriów do sprzątania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie"

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Umowa

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 18-11-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 30-10-2020 o godz. 13:11:23 (46 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PHP-Nuke pn.:Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej stosowanej „na zimno” drobnoziarnistej, workowanej, produkowanej z kruszywa dolomitowego lub bazaltowego na bazie asfaltów modyfikowanych - wraz z paletami. ”

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Wymagania.

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 02-10-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 23-09-2020 o godz. 14:56:40 (26 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PHP-Nuke pn.:"Zakup i dostawa masy zalewowej na gorąco."

Pełen tekst ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 02-10-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 23-09-2020 o godz. 12:50:24 (38 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/8/332/DW/SD/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 01.10.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020-2021"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Wykaz robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 10 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 28-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-10-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. Dodano - 07-10-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 08-10-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-10-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 16-09-2020 o godz. 21:53:10 (94 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/16/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 29.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Tabela prac projektowych.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO

Mapa.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 23-09-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 23-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 29-09-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 28-10-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 20-11-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 15-09-2020 o godz. 20:14:45 (85 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 5)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.17 sekund