on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •  Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2017/2018


  •   Linki


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: PHP-Nuke

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 KOMUNIKATY: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ...

PHP-Nuke- specjalista ds. zarządzania ruchem i ochrony środowiska w Powiatowym Zarządzie Dróg w wymiarze czasu pracy - pełny etat

Ogłoszenie o naborze.

Ogłoszenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Oświadczenie o nieskazaniu.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.

Wysłany przez admin dnia 07-12-2017 o godz. 21:42:36 (25 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: INFORMACJA - zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 789 na odcinku Żarki - Niegowa

PHP-NukePełen tekst ogłoszenia


"INFORMACJA - zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 789 na odcinku Żarki - Niegowa

Wysłany przez admin dnia 07-11-2017 o godz. 23:34:16 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 KOMUNIKATY: Wprowadzenia tymczasowej organizacij ruchu w zakresie ul. Wolności w Myszkowie.

PHP-NukePełen tekst ogłoszenia


"MB-OMYSZ-ORG-18-008_MSz_Wprowadzenie-organizacji-ruchu_ul-Wolności_etap-I"

Wysłany przez admin dnia 27-10-2017 o godz. 23:46:13 (21 odsłon)
(Czytaj więcej... | KOMUNIKATY | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/11/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Leśniaki i Czekanka".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 16 W Ko100 (KR5-KR6+).

Specyfikacje Techniczne - WTW BT MMA.

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 11S Ko32 (KR5 - KR6)

Specyfikacje Techniczne - WTW ASFALTY.

Specyfikacje Techniczne - WTW KRUSZYWA.

Specyfikacje Techniczne - WTW ZM.

Specyfikacje Techniczne - WT OP.

Specyfikacje Techniczne - WTW PKSM.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 18-10-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 26-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 03-11-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 03-10-2017 o godz. 22:20:12 (113 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: POSTĘPOWANIE DO 30 000 EURO

PHP-Nuke pn. „Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzyw sztucznych wraz z montażem i demontażem palików w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018”

Pełen tekst ogłoszenia


Pełen tekst ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2

ZAŁĄCZNIK NR 3


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 16-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 28-09-2017 o godz. 21:36:45 (39 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy: PZD/10/332/DW/SD/2017, PZD/18/342/DP/SD/2017

PHP-Nukept.: "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 2.1 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do 5.

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - do Nr 12Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 03-10-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 05-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 11-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 25-09-2017 o godz. 21:46:17 (55 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAPYTANIE OFERTOWE

PHP-Nukedotyczy : Wykonanie wyceny pozyskanego z wycinki drzew drewna w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na podstawie oględzin w terenie".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 25-09-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 16-09-2017 o godz. 00:34:34 (48 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/17/342/DP/SD/2017, PZD/9/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR"-luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2017/2018 w całkowitej ilości do 1000 Mg"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 22-09-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 02-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 10-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 15-09-2017 o godz. 00:55:36 (68 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/8/332/DW/SD/2017

PHP-Nukept.: "Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 793 w miejscowości Leśniaki i Czekanka".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 16 W Ko100 (KR5-KR6+).

Specyfikacje Techniczne - WTW BT MMA.

Specyfikacje Techniczne - WTW AC 11S Ko32 (KR5 - KR6)

Specyfikacje Techniczne - WTW ASFALTY.

Specyfikacje Techniczne - WTW KRUSZYWA.

Specyfikacje Techniczne - WTW ZM.

Specyfikacje Techniczne - WT OP.

Specyfikacje Techniczne - WTW PKSM.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 27-09-2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 02-10-2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 03-10-2017 r.


Wysłany przez admin dnia 12-09-2017 o godz. 23:16:56 (110 odsłon)
(Czytaj więcej... | UNIEWAŻNIONE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy PZD/16/342/DP/ST/2017

PHP-Nuke pt."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 Pińczyce-Żelisławice do granicy z powiatem będzińskim od km 5+100 do 6+100".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar

Załączniki Nr 3 - 8

Załączniki Nr 9


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacja Techniczna -DM.00.00.00 Ogólna

Specyfikacja Techniczna -D01.01.01 Odtworzenie trasy

Specyfikacja Techniczna - D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe

Specyfikacja Techniczna -D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

Specyfikacja Techniczna -D.04.02.01 W-wa odsączająca

Specyfikacja Techniczna -D.04.03.01 Oczyszczenie w-w

Specyfikacja Techniczna -D.04.04.02 Podbudowa

Specyfikacja Techniczna -D.05.03.11 Frezowanie

Specyfikacja Techniczna -D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-na.

Specyfikacja Techniczna -OST D-06.03.01 Ścinanie i uzpeł. poboczy

Specyfikacja Techniczna - D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 15-09-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 25-09-2017 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dodano - 02-10-2017 r.

Wysłany przez admin dnia 01-09-2017 o godz. 00:09:14 (114 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.38 sekund