Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2018/2019


  •   Linki


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: PHP-Nuke

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/10/332/DW/SD/2018

PHP-Nukepn.:"Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"
Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiary robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja RODO.


UWAGA - Wyjaśnienia do postępowania

Odpowiedzi na pytania. Dodano - 01-10-2018 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 09-10-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 16-10-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 24-10-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 24-09-2018 o godz. 20:43:16 (61 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/9/332/DW/SD/2018, PZD/34/342/DP/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1-6 do SIWZ.

Załączniki nr 7 do SIWZ.

Załącznik nr 8 - 12 do SIWZ

Informacja RODO.


UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!

Zmiana terminu składania ofert. Dodano - 20-09-2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 20-09-2018 r.

SIWZ zima - modyfikacja. Dodano - 20-09-2018 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 27-09-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 01-10-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 05-10-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 18-09-2018 o godz. 14:31:21 (85 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 € - PZD/B/8/335/DW/SD/2018

PHP-Nuke"„Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie” .

Pełen tekst ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o cenę

Załącznik Nr 1 - Załącznik obrazujący formę znaku drogoweg

Załącznik - formularz cenowy

Załącznik - istotne postanawiania umowy

Wytyczne Techniczne


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 19-09-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 11-09-2018 o godz. 14:33:34 (62 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 UNIEWAŻNIONE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/8/332/DW/SD/2018

PHP-Nukepn.:"Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"
Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiary robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 21-09-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 24-09-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania . Dodano - 25-09-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 06-09-2018 o godz. 22:09:32 (124 odsłon)
(Czytaj więcej... | UNIEWAŻNIONE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym do 30 000 €

PHP-Nukedotyczy: "Wykonanie wyceny pozyskiwanego z wycinki drzew drewna w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na podstawie oględzin w terenie w całkowitej ilości do 250 szt."

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 23-08-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 14-08-2018 o godz. 23:24:50 (51 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/32/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków (Nierada)”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekty wykonawcze.

Załącznik nr 3 - STWiORB.

Załączniki Nr 4 - 11 do SIWZ.

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy

Informacja RODO.

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy ETAP 2 - wersja XLS

Załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy ETAP 2 - wersja PDF

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy_ETAP 3 wersja PDF

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy_ETAP 3 wersja XLS

PROJEKT BUDOWLANY.

UZGODNIENIA.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Wykaz działek_etap 2 i 3

Decyzja ZRID


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ-09.08.2018 . Dodano - 09-08-2018 r.


UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 10-08-2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji. Dodano - 10-08-2018 r.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 22-08-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 07-09-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 18-09-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 03-08-2018 o godz. 12:38:04 (134 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: NR POSTĘPOWANIA: PZD/31/342/DP/ST/2018

PHP-Nukepn.:"Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej 3804 S- odcinek od DW 793 do Potaszni"
Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załączniki Nr 2 - Specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 3 do 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 16-08-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 28-08-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 13-09-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 27-07-2018 o godz. 13:34:24 (98 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR PZD/4/332/DW/SD/2018, PZD/26/342/DP/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 -6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik nr 8 do 15 do SIWZ

Informacja RODO.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 16-07-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części Nr 2 i części Nr 5. Dodano - 17-07-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1, Części 3 i Części 4 . Dodano - 17-07-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 26-07-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 04-07-2018 o godz. 23:31:42 (105 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

 WOLNE STANOWISKA: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -

PHP-Nuke-referent ds. zarządzania ruchem i ochrony środowiska w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie

Ogłoszenie o naborze.

Ogłoszenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Oświadczenie o niekaralności.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.

Klauzura informacyjna dla kandydatów do pracy.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wynikach naboru. Dodano - 25-07-2018 r.

Wysłany przez admin dnia 03-07-2018 o godz. 00:48:57 (70 odsłon)
(Czytaj więcej... | WOLNE STANOWISKA | Wynik: 0)

 ROZSTRZYGNIĘTE: PRZETARG NIEOGRANICZONY: PZD/25/342/DP/SD/2018, PZD/3/332/DW/SD/2018

PHP-Nukepn.: "Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej "DR" - luzem z antyzbrylaczem - przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 w całkowitej ilości do 2000 Mg"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ - SST.

Załącznik 8 wzór umowy.

Informacja RODO.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 11-07-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 19-07-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 06-08-2018 r.


Wysłany przez admin dnia 03-07-2018 o godz. 00:37:57 (118 odsłon)
(Czytaj więcej... | ROZSTRZYGNIĘTE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.47 sekund