Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: PHP-Nuke

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 WOLNE STANOWISKA: Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze

PHP-Nuke " Referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji w PZD".

Ogłoszenie o naborze.

Oświadczenie o zdolności.

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz danych osobowych.

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie o zgodności z oryginałem.

Wysłany przez admin dnia 17-06-2020 o godz. 18:21:05 (7 odsłon)
(Czytaj więcej... | WOLNE STANOWISKA | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/6/332/DW/SD/2020, PZD/9/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - 6 .

Załącznik nr 7.1 do SIWZ-umowa Cz.1.

Załącznik nr 7.2 do SIWZ- umowa Cz. 2-5

Załącznik nr 8-15 do SIWZ.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 24-06-2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie części 2, części 3, części 4 . Dodano - 30-06-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 12-06-2020 o godz. 15:59:49 (29 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/5/332/DW/SD/2020

PHP-Nuke„Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 3a - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 3b - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 7 – Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie Podmiotu

Załączniki Nr 9- Wzór umowy.

RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 25-06-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 08-06-2020 o godz. 21:40:43 (28 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/4/332/DW/SD/2020; PZD/8/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Wykonanie odnowy oznakowania poziomego jezdni na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie Podmiotu

Załączniki Nr 10 - Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 11 - PROJEKT UMOWY

RODO
Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do przetargu. Dodano - 28-05-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-06-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty . Dodano - 15-06-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 22-06-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 30-06-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 15-05-2020 o godz. 20:16:54 (56 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/7/342/DP/ST/2020

PHP-Nuke„Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0 m.””.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik Nr 2 - Specyfikacje Techniczne

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie Podmiotu

Załącznik Nr 8 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 9 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 10 - Wzór Umowy

Informacja RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania


Wyjaśnienia do postępowania nr PZD/7/342/DP/ST/2020. Dodano - 29-04-2020 r.

MAPA MYSZKÓW - STARA HUTA. Dodano - 29-04-2020 r.

Zaktualizowano załączniki nr 4 i 5. Dodano - 07-05-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-05-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 01-06-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 08-06-2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-06-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 27-04-2020 o godz. 17:25:22 (336 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zaproszenia do składania ofert

PHP-Nuke„ Wykonywanie usługi związanej z hydrodynamicznym czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przy kanalikami w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie jeden raz w roku 2020 ”

Pełen tekst ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

UMOWA CZYSZCZENIE STUDZIENEK KAN.DESZCZ. Dodano 20-04-2020.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 27-04-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 02-04-2020 o godz. 21:22:31 (87 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/6/342/DP/ST/2020

PHP-NukeZakup i dostawa ciągnika, przyczepy i kosiarki bijakowej

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2.1-2.3 - Formularz cenowy.

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie Podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.

Klauzula informacyjna - RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia. Dodano - 27-03-2020 r.

Dodatkowe wyjaśnienia. Dodano - 01-04-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 06-04-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 17-04-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 05-05-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 25-03-2020 o godz. 22:06:58 (93 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zaproszenia do składania ofert

PHP-Nuke„ Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi związanej z dwukrotnym czyszczenie separatorów i osadników kanalizacji deszczowych usytuowanych w Myszkowie w ciągu DP nr 3810 S - ul.Słowackiego oraz w ciągu DW nr 793 - ul.Pułaskiego (rondo) ”

Pełen tekst ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

UMOWA CZYSZCZENIE SEPARATORÓW I OSADNIKÓW. Dodano 20-04-2020


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 27-04-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 24-03-2020 o godz. 10:07:30 (106 odsłon)
(Czytaj więcej... | ZAPYTANIE OFERTOWE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/3/332/DW/SD/2020

PHP-Nuke„Wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2.1-2.3 - Formularz cenowy.

Załącznik nr 3 - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 4 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 7 - Wykaz narzędzi.

Załącznik Nr 8 - wzór umowy dla zad. 1 i zad. 2.

Załącznik Nr 9 - wzór umowy dla zad. 3

Załącznik Nr 10 - LOKALIZACJA, WYKAZ I ZAKRES MIEJSC OBJĘTY BIEŻĄCYM ZAMIATANIEM JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH

RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 27-03-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych. Dodano - 06-04-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 14-04-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 05-05-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 19-03-2020 o godz. 16:10:42 (120 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/2/332/DW/SD/2020; PZD/5/342/DP/SD/2020

PHP-Nuke„Remont cząstkowy nawierzchni drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót - ZIP.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne - ZIP.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia.

Załącznik Nr 8 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 10 – Wzór umowy.Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 30-03-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 14-04-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 23-04-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 11-05-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 12-03-2020 o godz. 21:27:05 (118 odsłon)
(Czytaj więcej... | OTWARTE | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.48 sekund