Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: Sprostowanie do ogłoszenia

PHP-NukeSprostowanie do ogłoszenia : o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3801S odcinek od skrzyżowania DW 789 –Koziegłówki – Mysłów -Osiek

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz.1163 ze zm.) składamy wyjaśnienie:
w związku z zapytaniem telefonicznym jednego z Wykonawców dotyczącym rozbieżności w terminie składania i otwarcia ofert pomiędzy terminem podanym w ogłoszeniu a zapisem w SIWZ; informujemy , że w ogłoszeniu o przetargu zaistniała pomyłka w terminie składania ofert - sprostowaniu ulega zapis w ogłoszeniu o przetargu który otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy złożyć w siedzibie powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, z/s w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59 w sekretariacie pokój nr 1 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2007r. do godziny 10.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2007r. o godz.10.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, sala konferencyjna.
Nie ulega zmianie ani modyfikacji treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .


Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
inż. Stefan Cieślewicz 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

PHP-Nuke

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund