Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PHP-Nukedot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Nazwa zadania: „ Naprawa nawierzchni chodników w ciągach dróg powiatowych ”:
Zadanie Nr I - drogi powiatowej Nr 1714 S na odc. ul 1-go Maja w Myszkowie
Zadanie Nr II - drogi powiatowej Nr 1012 S na odc. ul. Jastrzębska m. Poraj


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych , Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowo – Drogowe „URBIT”
Bogusław Bugaj , Lgota Murowana 29c, 42-425 Kroczyce
2. Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, nie podlegającą odrzuceniu.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 31.10.2008r .

Dyrektor
/…/ Mariusz Sikora

Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz na stronie internetowej http:// www.pzd.myszkow.pl w dniu 23.10.2008r. 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund