Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PHP-NukeNumer sprawy : PZD-10/332/DW/2008 Numer sprawy : PZD-10/332/DW/2008 Myszków, dnia 2009-02-24
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA –MAR” ul. Częstochowska 6/4 42-700 Lubliniec INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr PZD-10/332/DW/2008 na opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 793 od km 34+409 do km 39+358 w miejscowości Myszków Będusz

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA –MAR” ul. Częstochowska 6/4 , 42-700 Lubliniec Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, nie podlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu , uzyskała w kryterium cena najwyższą ilość punktów tj. 100 Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 26.02.2009r. (zgodnie z art.94 ust1 pkt.1a). Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA –MAR” ul. Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec
2. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art.92 ust.1.pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223,poz1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności ,do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund