Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej nr 3802S od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 791 L

PHP-NukeŻarki: Przebudowa drogi powiatowej nr 3802S od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 791 Lgota Górna - Gliniana Góra do skrzyżowania w m. Osiek od km 1+500 do 4+600
Numer ogłoszenia: 99740 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - format MS Word

Przedmiar robót


Specyfikacje techniczne

DM.00.00.00 Ogólna DP 3802S Gliniana Góra

D01.01.01 Odtworzenie trasy DP 3802S Gliniana Góra


D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe DP Nr 3802S Glinana Góra


D.02.00.01 Roboty ziemne DP 3802S Gliniana Góra


D.04.03.01 Oczyszczenie w-w DP 3802S Gliniana Góra


D.04.04.02 Podbudowa DP Nr 3802S Gliniana Góra


D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-na DP 3802S Gliniana Góra


D.05.03.11 Frezowanie DP 3802S Gliniana Góra


D.06.03.01 Pobocza


WYRÓWNANIE PODBUDOWY DP Nr 3802S Gliniana Góra.pdf


D.04.02.01 W-wa odsączająca DP Gliniana Góra.pdf


ST Wzmocnienie nawierzchni geosiatką DP Nr 3802S Lgota Górna -Gliniana Góra.doc


Notatka: D - 05.03.26a 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

PHP-Nuke

Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.11 sekund