Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

PHP-NukeŻarki: REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE
Numer ogłoszenia: 271438 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 10

Zadanie Nr 1 Przedmiar Robót - Wymiana nawierzchni DW 789

Zadanie Nr 2 Przedmiar Robót - Remont cząstkowy DW (przykrawędziowe)

Zadanie Nr 3 Przedmiar Robót - Remont cząstkowy DW 789 (nawierzchnia z kostki graniotowej)

WYTYCZNE TECHNICZNE

Beton asfaltowy C11 do warstwy ścieralnej obciążonej rucham KR5-KR6

Beton asfaltowy C11 do warstwy wiążącej obciążonej rucham KR5-KR6

Wymagania wobec badania typu mieszanki mineralno asfaltowej

Oznakowanie poziome

Związania międzywarstwowe

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

Wyjaśnienia do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Orientacja DW 789 Żarki - Niegowa.pdf 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

PHP-Nuke

Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.11 sekund