Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2021/2022

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana

PHP-NukePostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w języku polskim,zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej w skrócie “PZP” lub „ustawą”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą: „Remont drogi wojewódzkiej nr 792 Żarki – Kotowice - Kroczyce na odcinku Żarki – Jaworznik w km. od 2+070 do 2+720 na długości 650mb” Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej poprzez:
– ułożenie warstwy wiążącej średnia gr. 6cm na powierzchni 3.472m²
– skropienie między warstwowe emulsją asfaltową – dwukrotne na powierzchni
4.030m²
- ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm na powierzchni 4.030m²
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym średnia gr.10cm ( obustronnie) na
szerokości 1m - 1.300m²
- wykonanie oznakowania poziomego na nowo wykonanej nawierzchni – 50m²


Załączniki:
Ogłoszeniu o zamówieniu
Formularz oferty
Oświadczenie
Przedmiar robót
Szczegółowe specyfikacje techniczne
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Wzór umowy
SIWZ 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

PHP-Nuke

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund