Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 OTWARTE: PZD/4/342/DP/ST/2021

PHP-Nuke pn.:„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1713 S z drogą gminną 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w m. Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej. – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się na platformie Smart PZP pod linkiem.

Wysłany przez admin dnia 21-04-2021 o godz. 22:37:03 (30 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/2/332/DW/SD/2021, PZD/3/342/DP/SD/2021

PHP-Nuke pn.:„Wykonanie remontów cząstkowych oraz bieżących napraw na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2021”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się na platformie Smart PZP pod linkiem.

Wysłany przez admin dnia 15-03-2021 o godz. 11:57:05 (71 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/2/342/DP/SD/2021, PZD/1/332/DW/SD/2021

PHP-Nuke pn.:„Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2021”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się na platformie Smart PZP pod linkiem.

Wysłany przez admin dnia 02-03-2021 o godz. 14:37:04 (67 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/1/342/DP/ST/2021

PHP-Nuke pn.:„Przebudowa DP 2312 S relacji Cynków – Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się na platformie Smart PZP pod linkiem.

Wysłany przez admin dnia 15-02-2021 o godz. 20:32:00 (197 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/17/342/DP/ST/2020

PHP-Nuke pn.:„Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Przedmiary robót.

Załącznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa.

Załącznik Nr 3 - STWiORB.

Załącznik Nr 4 do 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12 - Wzór umowy.

Informacja RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 07-01-2021 r.

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 11-01-2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 11-01-2021 r.

SOR. Dodano - 11-01-2021 r.


Wyjaśnienia z dnia 14-01-2021. Dodano - 14-01-2021 r.

Przedmiar robót branża telekomunikacyjna-obowiązujący. Dodano - 14-01-2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 15-01-2021. Dodano - 15-01-2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 20-01-2021. Dodano - 20-01-2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 22-01-2021. Dodano - 22-01-2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22-01-2021. Dodano - 22-01-2021 r.

SIWZ - zmodyfikowana 22.01 Dodano - 22-01-2021 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 27-01-2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 18-02-2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 07-04-2021 r.

Wysłany przez admin dnia 18-12-2020 o godz. 17:43:47 (1369 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/8/332/DW/SD/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 01.10.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020-2021"

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Wytyczne techniczne

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Wykaz robót budowlanych.

Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 10 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia do postępowania. Dodano - 28-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 01-10-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. Dodano - 07-10-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 08-10-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 20-10-2020 r.


Wysłany przez admin dnia 16-09-2020 o godz. 20:53:10 (172 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/16/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 29.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Tabela prac projektowych.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO

Mapa.


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ . Dodano - 23-09-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dodano - 23-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 29-09-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 28-10-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 20-11-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 15-09-2020 o godz. 19:14:45 (165 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 OTWARTE: PZD/15/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 24.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789- Koziegłówki - Mysłów - Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.”

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy - nowy obowiązujący . Dodano - 21-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 24-09-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty . Dodano - 02-10-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 12-10-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Dodano - 26-10-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 15-09-2020 o godz. 19:01:51 (169 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/14/342/DP/ST/2020

PHP-NukeTERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 28.09.2020 r. O GODZINIE 10:00

pn.:„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej” – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy - nowy obowiązujący . Dodano - 21-09-2020 r.
Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 28-09-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 02-10-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 12-10-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 26-10-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 11-09-2020 o godz. 22:34:16 (163 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OTWARTE: PZD/13/342/DP/ST/2020

PHP-Nuke pn.:„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Tabela prac projektowych.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług wykonanych

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik Nr 8- Wzór Umowy

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 03-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-09-2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 16-09-2020 r.

Wysłany przez admin dnia 14-08-2020 o godz. 16:59:38 (160 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.21 sekund