INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 28-06-2007 o godz. 14:00:55
Temat: PHP-Nuke


nr sprawy: PZD-ST /342/1/ 2007
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr. PZD – ST /342/1/2007 dotyczącego

nr sprawy: PZD-ST /342/1/ 2007
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S odcinek od skrzyżowania DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek od km 0+000 do km6+100 jako najkorzystniejsza wybrana została:
oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” 42-700 Lubliniec
ul. Częstochowska 6/4  


Oferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego wagą – 100 % cena.

Myszków dnia, 26.06.2007r.


Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
inż. Stefan Cieślewicz


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=121