dotycząca modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
Data: 19-07-2008 o godz. 18:05:08
Temat: PHP-Nuke


Myszków, dn. 10.07.2008 r. Nr sprawy : PZD/5/332/DW/2008/1 I N F O R M A C J A dotycząca modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „ przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+784 w Myszkowie „ Numer ogłoszenia: 154642 - 2008; data zamieszczenia: 09.07.2008


Nr sprawy
: PZD/5/332/DW/2008

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie zgodnie z art. 38 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (( teks jednolity Dz.U.nr 223 z 2007r poz.1655) wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia dot. części mostowej tj. przebudowy obiektu mostowego na rzece WARCIE w miejscowości Myszków (w km 33+793) Modyfikacji ulegnie ppkt 2.3 Założenia do projektowania i dotyczy zmiany : szerokości chodników [m] - strona lewa 4,60 - strona prawa 2,60 W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.


DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora

Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz na stronie internetowej www.pzd.myszkow.pl w dniu 10.07.2008r.

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=158