ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 23-07-2008 o godz. 09:31:18
Temat: PHP-Nuke


Myszków dnia, 23.07.2008r.

Numer sprawy: PZD /5/332/1/DW/2008 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZD/5/332/DW/2008 Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „ przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+784 w Myszkowie „


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum : LIDER Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” 42-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4 Członek Konsorcjum EMProjekt ” Sp.z o.o ,40-040 Katowice ,ul. Wita Stwosza
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu , jest ofertą najkorzystniejszą uzyskała 100 punktów w kryterium cena. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 31-07-2008r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę: j.wDyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=162