odpowiedz na pytanie oferenta dot: przetargu nieograniczonego pn:"*Naprawa nawie
Data: 15-10-2008 o godz. 22:11:19
Temat: PHP-NukeMyszków dnia 15.10.2008r.

Nr sprawy : 8/332/DW/2008 /1

Strona internetowa WWW.pzd.myszkow.pl
INFORMACJA


Dot: przetargu nieograniczonego „Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 789 na terenie powiatu myszkowskiego : Odcinek I : w miejscowości Myszków Nowa Wieś ( od skrzyżowania z DP ul. Słowackiego – do przejazdu kolejowego) – długość odcinka 921 mb Odcinek II : w miejscowości Tomiszowice – długość odcinka 120mbPowiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie działając zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku , Nr 19 poz.177 z póz.zm. z uwzględnieniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw , udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

I Pytanie Wykonawcy :
Czy zapis w specyfikacji w punkcie nr 7.1. dotyczący innych dokumentów oznacza ,że do składanej oferty należy załączyć recepty mieszanek asfaltobetonowych, czy dopiero po wybraniu oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy? .
ODPOWIEDŻ
Zgodnie z warunkami SIWZ recepty mieszanek asfaltobetonowych należy dołączyć do oferty przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą .Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie
mgr Mariusz Sikora

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=176