Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DW 789
Data: 29-10-2008 o godz. 18:31:01
Temat: PHP-Nuke


Myszków dnia, 29.10.2008r.

Numer sprawy: 8/332/DW/2008 /1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 8/332/DW/2008 Nazwa zadania: Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 789 na terenie powiatu myszkowskiego : Odcinek I : w miejscowości Myszków Nowa Wieś ( od skrzyżowania z DP ul. Słowackiego - do przejazdu kolejowego) - długość odcinka 921 mb Odcinek II : w miejscowości Tomiszowice - długość odcinka 120mb

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: DROMET Sp. z o.o ,42-200 Częstochowa , ul. Jesienna 139
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu , uzyskała największą ilość punktów - 100 w kryterium cena. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 06.11.`2008r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Oferta Nr 1 : „STRABAG” Sp z .o.o ,03-472 Warszawa , ul. Brechta 7 - `oferta uzyskała - 81,10 punktów w kryterium cena

Oferta Nr 2 : „WADROX” S.A , 42-200 Częstochowa, ul. Bór 180 - oferta uzyskała - 92,90 punktów w kryterium cena

Oferta Nr 3 : DROMET Sp.z o.o ,42-200 Częstochowa , ul. Jesienna 139 - oferta uzyskała - 100 punktów w kryterium cena


Podpisał
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

mgr Mariusz Sikora

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=181