OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 02-10-2012 o godz. 21:59:33
Temat: PHP-Nuke


dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO do progu unijnego / Zgodnie z przepisami art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 tekst jednolity z póż.zm. /
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z póź. zm) , zawiadamiamy Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 4/332/DW/2012 i Nr 3/342/DP/2012 na:

„Zakup i dostawa soli drogowej DR (luzem z antyzbrylaczem) przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2012/2013”
do realizacji zamówienia wybrana została oferta jako najkorzystniejsza złożona przez następującego Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo -Produkcyjne „GER - POL” Spółka Jawna A.Będkowski , J.Będkowska ul. Toszecka 101 , 44-100 GliwicePobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=379