OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 03-10-2012 o godz. 19:14:11
Temat: PHP-Nuke


dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO do progu unijnego

/ Zgodnie z przepisami art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 tekst jednolity z póż.zm. /

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z póź. zm) , zawiadamiamy Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 3/332/DW/2012 i Nr 2/342/DP/2012 na: „Zakup i dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych i administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2012/2013”Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=381