OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 09-10-2012 o godz. 09:19:28
Temat: PHP-Nuke


dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO do progu unijnego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.
„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1713 S odcinek przez m. Kotowice”
1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt .1 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759), Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

s.c.”JOTEM”- Jarosław, Tadeusz Bątorek , 42-400 Zawiercie , ul. Zbożowa 8 APobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=382