OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 15-10-2012 o godz. 23:15:07
Temat: PHP-Nuke


dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO do progu unijnego

/ Zgodnie z przepisami art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 tekst jednolity z póż.zm. /

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z póź. zm) , zawiadamiamy Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 5/332/DW/2012 i Nr 4/342/DP/2012 na:

„Mechaniczne odśnieżanie dróg i likwidacja gołoledzi w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie i powiatowych utrzymywanych na terenie powiatu Myszkowskiego”Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=384