WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKIC
Data: 22-10-2012 o godz. 22:02:09
Temat: PHP-Nuke


Numer ogłoszenia: 411194 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót - Zadanie 1

Przedmiar robót - Zadanie 2

Załączniki do SIWZ - format MS Word

Istotne Postanowienia Umowy


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=385