Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 10-08-2006 o godz. 12:35:39
Temat: PHP-Nuke


Nr sprawy: II/2/332/DW/2006

„Remont nawierzchni i chodników w obrębie skrzyżowania DW nr 793 Janów -
Myszków - Siewierz z DP nr S-3809 Choroń – Przybynów - Żarki w m. Żarki”
Załączniki: 

Informacja

Nr sprawy: II/2/332/DW/2006

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień

publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
II/2/332/DW/2006 dotyczącego wykonania:


„Remont nawierzchni i chodników w obrębie skrzyżowania DW nr 793 Janów -
Myszków - Siewierz z DP nr S-3809 Choroń – Przybynów - Żarki w m. Żarki”

jako najkorzystniejsza wybrana została:

oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp.z o.o.
ul.Myszkowska 59 42-310 Żarki

Oferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego

wagą – 100 % cena.Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=39