Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 10-08-2006 o godz. 12:37:21
Temat: PHP-Nuke


Nr sprawy: II/3/332/DW/2006

„Przebudowy ciągu pieszego z nawierzchni gruntowej na betonową w ciągu DW nr 789
Wożniki – Koziegłowy – Żarki - Niegowa – Staromieście w m. Ślęzany”Załączniki: 

Informacja

Nr sprawy: II/3/332/DW/2006

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień

publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
II/3/332/DW/2006 dotyczącego wykonania:


„Przebudowy ciągu pieszego z nawierzchni gruntowej na betonową w ciągu DW nr 789

Wożniki – Koziegłowy – Żarki - Niegowa – Staromieście w m. Ślęzany”

jako najkorzystniejsza wybrana została:

oferta firmy: Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur
ul. Szkolna 29a 42-425 Kroczyce

Oferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego

wagą – 100 % cena.Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=40