Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 10-08-2006 o godz. 12:39:16
Temat: PHP-Nuke


Nr sprawy: II/4/332/DW/2006

„Remont chodnika w ciągu DW nr 791 DK-1 – Osiny – Poraj – Myszków - gr.powiatu
w m. Myszków ul. Al.Wolności”


Załączniki: 

Informacja

Nr sprawy: II/4/332/DW/2006

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień

publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
II/4/332/DW/2006 dotyczącego wykonania:


„Remont chodnika w ciągu DW nr 791 DK-1 – Osiny – Poraj – Myszków - gr.powiatu
w m. Myszków ul. Al.Wolności”

jako najkorzystniejsza wybrana została:

oferta firmy: Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur
ul. Szkolna 29a 42-425 Kroczyce

Oferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego

wagą – 100 % cena.Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=41