Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 17-08-2006 o godz. 12:26:58
Temat: PHP-Nuke


Nr sprawy: ST/342/2/2/2006

Przebudowa drogi powiatowej Nr S 3808 Helenówka – Jaworznik do DW 792


Załączniki:

Informacja


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZD-ST/342/2/2006 dotyczącego opracowania dokumentacji pn : ”Przebudowa drogi powiatowej Nr S 3808 Helenówka – Jaworznik do DW 792” od km 0+844 do 3+844

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KANAD” inż Jerzy Namysłowski ul. Kwiatowa 1 41-902 Bytom

Oferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego wagą – 100 % cena.

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=43