ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 13-03-2014 o godz. 21:24:08
Temat: PHP-Nuke


DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207 000 EURO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami/)

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 1/332/DW/2014, 1/342/DP/2014 pn:
„MECHANICZNE ZAMIATANIE JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE”,
do realizacji zamówienia na poszczególne zadania wybrane zostały następujące oferty firm jako najkorzystniejsze:Pobierz cały tekst ogłoszenia.

Pełny tekst ogłoszenia


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=439