Sprawa nr: PZD - ST/342/3/2006
Data: 17-08-2006 o godz. 12:36:29
Temat: PHP-Nuke


Nazwa zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1711 odc. od DW 789
przez wieś Bliżyce"

Załącznik:

secyfikacja


SPECYFI KACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia publicznego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1711 odc. od DW 789 przez wieś Bliżyce”
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki Tel/fax 034 3148 304 lub 3148 996 www.pzd.myszkow.pl e-mail anial@pzd.com.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=44