WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA SIECI DRÓG
Data: 05-06-2014 o godz. 22:04:14
Temat: PHP-Nuke


WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE
Numer ogłoszenia: 190182 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.plPobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - format MS Word

Istotne postanowienia umowy

Przedmiar robót

Wytyczne Techniczne

Wniosek o udostępnieniu protokołu


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=448