OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Data: 24-06-2014 o godz. 19:44:49
Temat: PHP-Nuke


Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE”

ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2014 r. pod numerem nr 190182 - 2014, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.pzd.myszkow.pl. Uzasadnienie:

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. – dalej: „PZP") unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż do terminu złożenia oferty nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .


Zatwierdził:
Dyrektor
Józef Pabian
23.06.2014 r.
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=450