WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA SIECI DRÓG WO
Data: 25-06-2014 o godz. 23:34:13
Temat: PHP-Nuke


Numer ogłoszenia: 135983 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki,
woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304
Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - format MS Word

Przedmiar robót

Istotne postanowienia umowy

Wytyczne techniczne

Wniosek o udostępnieniu protokołu


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=451