ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Data: 02-06-2015 o godz. 05:47:13
Temat:


Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz .U z 2013, poz.907 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą , informuję że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807S odcinek Bliżyce - Sokolniki w km 0+650 do 2+600 ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 9 ofert.
Zestawienie złożonych ofert:Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=500