ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Data: 12-06-2015 o godz. 22:34:10
Temat: PHP-Nuke


Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz .U z 2013, poz.907 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą , informuję że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1013S Biskupice-Zaborze – Przybynów Etapie na odcinku Zaborze do gr. z powiatem częstochowskim ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert.

Zestawienie złożonych ofert:


Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=501